โทรศัพท์ 0-2211-7300, 0-2212-4490 อัตโนมัติ|contact@fishmarket.co.th

ข่าวเด่น

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและรับฟังการดำเนินงานของสะพานปลาสมุทรปราการ  จ. สมุทรปราการ

By |2019-10-18T15:01:51+00:00ตุลาคม 18th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

วันที่ 16  ตุลาคม 2562  นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและรับฟังการดำเนินงานของสะพานปลาสมุทรปราการ  จ. สมุทรปราการ โดยมี ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์  รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง และพนักงานองค์การสะพานปลาให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้ประชุมหารือการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยเร่งรัดปรับปรุงยกระดับสะพานปลาแห่งนี้ให้เป็นท่าเทียบเรือที่ได้มาตราฐาน เป็นศูนย์กลางสัตว์น้ำที่ทันสมัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และถูกสุขอนามัย เพื่อให้บริการแก่พี่น้องชาวประมงได้มากขึ้น พร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลายเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของ จ.สมุทรปราการ

อสป. ร่วมพิธีวางพวงมาลา พร้อมถวายบังคม และพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562

By |2019-10-15T16:58:09+00:00ตุลาคม 15th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

อสป. ร่วมพิธีวางพวงมาลา พร้อมถวายบังคม และพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นางสมรัก บุษปธำรง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ พร้อมพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) ร่วมพิธีวางพวงมาลา พร้อมถวายบังคม และพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา และสะพานปลากรุงเทพ

By |2019-10-15T16:37:06+00:00ตุลาคม 15th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

วันที่ 28 กันยายน 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา และสะพานปลากรุงเทพ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยมี นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา คณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การสะพานปลาวันที่ 28 กันยายน 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา และสะพานปลากรุงเทพ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยมี นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา คณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การสะพานปลา ให้การต้อนรับ ในการนี้รัฐมนตรีช่วยฯ ได้มอบนโยบายในการเร่งรัดพัฒนาพื้นที่ขององค์การสะพานปลากับสะพานปลากรุงเทพ ให้เป็นแหล่งตลาดสัตว์น้ำที่ทันสมัย ถูกสุขลักษณะ  และมีมาตรฐานทัดเทียมกับตลาดสัตว์น้ำต่างประเทศ ที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมเมืองได้ เช่น ตลาดสัตว์น้ำประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศออสเตรเลีย เพื่อยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยตลาดกลางสัตว์น้ำและสินค้าสัตว์น้ำให้เป็นที่ยอมรับของประเทศผู้นำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำ และสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค ซึ่งตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางการค้าและแหล่งท่องเที่ยว [...]

วันคล้ายวันสถาปนา ธอส. ครบรอบ 66 ปี ร่วมกิจกรรมออกบูธจัดเลี้ยงอาหารทะเลแปรรูป

By |2019-09-26T11:28:11+00:00กันยายน 26th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

วันที่ 24 กันยายน 2562 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) คณะผู้บริหาร และพนักงาน อสป. ร่วมแสดงความยินดีกับ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ธอส. ครบรอบ 66 ปี ในการนี้ อสป. มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หลังจากนั้นร่วมกิจกรรมออกบูธจัดเลี้ยงอาหารทะเลแปรรูป ได้แก่ ปูอัด ลูกชิ้น และทอดมัน ณ บริเวณหน้าอาคาร สำนักงานใหญ่ ธอส. กรุงเทพฯ [...]

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) และคณะทำงานความร่วมมือการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง)

By |2019-08-26T09:08:34+00:00สิงหาคม 26th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และผู้บริหารธนาคาร ได้ให้การต้อนรับ ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) และคณะทำงานความร่วมมือการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง) ระหว่าง ธอส. กับ อสป. ในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง) ระหว่าง ธอส. และ อสป. ประจำไตรมาส 3/2562 ณ ห้องประชุมสำนักกรรมการผู้จัดการ ชั้น 10 อาคาร 1 ธอส. สำนักงานใหญ่ หลังจากนั้น ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการ อสป. ผู้บริหาร และพนักงาน ได้เยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวการทำงานของพนักงาน อสป. ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานใหญ่ [...]

กิจกรรมการจำหน่ายสินค้า ในโครงการพี่เลี้ยง CSR โดย อสป.จัดจำหน่ายสินค้าทะเลสด และแปรรูปที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สด สะอาด ถูกสุขอนามัย

By |2019-08-01T11:34:45+00:00สิงหาคม 1st, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

25 กรกฎาคม 2562 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการ อสป. ด้านบริหารกิจการประมง และ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. ร่วมกิจกรรมการจำหน่ายสินค้า ในโครงการพี่เลี้ยง CSR โดย อสป.จัดจำหน่ายสินค้าทะเลสด และแปรรูปที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สด สะอาด ถูกสุขอนามัย ในราคาเป็นธรรม ทั้งนี้ ธอส. ได้ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานซื้อสินค้า ณ อาคารธนาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่ [...]

อสป.เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562

By |2019-07-30T09:30:41+00:00กรกฎาคม 26th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) พันจ่าตรี เทวัญ ธนมาลารัตน์ รองผู้อำนวยการด้านบริหาร และพนักงาน อสป.เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา และแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ รวมทั้งแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าราชการของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อสป.ร่วมแสดงความยินดีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

By |2019-07-19T16:21:48+00:00กรกฎาคม 19th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) คณะผู้บริหาร และพนักงาน อสป. ร่วมแสดงความยินดีกับ่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ และ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากนั้นได้มอบนโยบายการบริหารงานให้กับผู้บริหาร ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผอ.อสป. เข้าพบ รมว. กษ. เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา

By |2019-07-26T09:41:02+00:00กรกฎาคม 15th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าพบนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชุมรับทราบและติดตามผล แผนงานโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี้เลี้ยง) ระหว่าง ธอส. และ อสป. ประจำปี 2562

By |2019-05-30T15:26:46+00:00พฤษภาคม 30th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา (อสป.) คณะกรรมการ อสป. และนายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) คณะกรรมการ ธอส. พร้อมด้วยนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. ร่วมประชุมรับทราบและติดตามผล แผนงานโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี้เลี้ยง) ระหว่าง ธอส. และ อสป. ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักกรรมการผู้จัดการ ชั้น 10 อาคาร 1 ธอส. สำนักงานใหญ่ [...]

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.