โทรศัพท์ 0-2211-7300, 0-2212-4490 อัตโนมัติ|contact@fishmarket.co.th

ข่าวเด่น

Home/ข่าวกิจกรรม/ข่าวเด่น

วันคล้ายวันสถาปนา ธอส. ครบรอบ 66 ปี ร่วมกิจกรรมออกบูธจัดเลี้ยงอาหารทะเลแปรรูป

By |2019-09-26T11:28:11+07:00กันยายน 26th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

วันที่ 24 กันยายน 2562 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) คณะผู้บริหาร และพนักงาน อสป. ร่วมแสดงความยินดีกับ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ธอส. ครบรอบ 66 ปี ในการนี้ อสป. มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หลังจากนั้นร่วมกิจกรรมออกบูธจัดเลี้ยงอาหารทะเลแปรรูป ได้แก่ ปูอัด ลูกชิ้น และทอดมัน ณ บริเวณหน้าอาคาร สำนักงานใหญ่ ธอส. กรุงเทพฯ [...]

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) และคณะทำงานความร่วมมือการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง)

By |2019-08-26T09:08:34+07:00สิงหาคม 26th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และผู้บริหารธนาคาร ได้ให้การต้อนรับ ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) และคณะทำงานความร่วมมือการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง) ระหว่าง ธอส. กับ อสป. ในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง) ระหว่าง ธอส. และ อสป. ประจำไตรมาส 3/2562 ณ ห้องประชุมสำนักกรรมการผู้จัดการ ชั้น 10 อาคาร 1 ธอส. สำนักงานใหญ่ หลังจากนั้น ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการ อสป. ผู้บริหาร และพนักงาน ได้เยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวการทำงานของพนักงาน อสป. ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานใหญ่ [...]

กิจกรรมการจำหน่ายสินค้า ในโครงการพี่เลี้ยง CSR โดย อสป.จัดจำหน่ายสินค้าทะเลสด และแปรรูปที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สด สะอาด ถูกสุขอนามัย

By |2019-08-01T11:34:45+07:00สิงหาคม 1st, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

25 กรกฎาคม 2562 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการ อสป. ด้านบริหารกิจการประมง และ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. ร่วมกิจกรรมการจำหน่ายสินค้า ในโครงการพี่เลี้ยง CSR โดย อสป.จัดจำหน่ายสินค้าทะเลสด และแปรรูปที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สด สะอาด ถูกสุขอนามัย ในราคาเป็นธรรม ทั้งนี้ ธอส. ได้ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานซื้อสินค้า ณ อาคารธนาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่ [...]

อสป.เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562

By |2019-07-30T09:30:41+07:00กรกฎาคม 26th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) พันจ่าตรี เทวัญ ธนมาลารัตน์ รองผู้อำนวยการด้านบริหาร และพนักงาน อสป.เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา และแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ รวมทั้งแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าราชการของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อสป.ร่วมแสดงความยินดีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

By |2019-07-19T16:21:48+07:00กรกฎาคม 19th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) คณะผู้บริหาร และพนักงาน อสป. ร่วมแสดงความยินดีกับ่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ และ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากนั้นได้มอบนโยบายการบริหารงานให้กับผู้บริหาร ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผอ.อสป. เข้าพบ รมว. กษ. เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา

By |2019-07-26T09:41:02+07:00กรกฎาคม 15th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าพบนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชุมรับทราบและติดตามผล แผนงานโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี้เลี้ยง) ระหว่าง ธอส. และ อสป. ประจำปี 2562

By |2019-05-30T15:26:46+07:00พฤษภาคม 30th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา (อสป.) คณะกรรมการ อสป. และนายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) คณะกรรมการ ธอส. พร้อมด้วยนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. ร่วมประชุมรับทราบและติดตามผล แผนงานโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี้เลี้ยง) ระหว่าง ธอส. และ อสป. ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักกรรมการผู้จัดการ ชั้น 10 อาคาร 1 ธอส. สำนักงานใหญ่ [...]

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 127 ปี

By |2019-05-15T09:21:18+07:00เมษายน 2nd, 2562|Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

วันที่ 1 เมษายน  2562 เวลา 06.30 น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 127 ปี โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธาน พร้อมด้วยนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เข้าร่วมพิธีดังกล่าวฯ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมมือการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยและการตลาดนำการผลิต

By |2019-03-06T11:51:05+07:00มีนาคม 6th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวเด่น|

นที่ 28 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 11.00 น. นางสมรักณ์  บุษปธำรง  ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมมือการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยและการตลาดนำการผลิต ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมกับบริษัท ไทย แอ็กโกรเอ็กซเซนจ์ จำกัด (ตลาดไท)  โดยมี นายกฤษฎา บุญราช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม115  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร่วมสาธิตการใช้งานระบบการเชื่อมโยงข้อมูล และการใช้งานระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติ (ในระบบตรวจสอบย้อนกลับเรือธงไทย ระยะที่ 2 )

By |2019-02-20T10:29:32+07:00กุมภาพันธ์ 20th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 09.30 น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผอ.องค์การสะพานปลา (อสป.) พร้อมด้วยนายศุภชัย ดาวัลย์ รองผอ.ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง นายชัยยุทธ ถมกระจ่าง ผู้อำนวยการฝ่ายฯ ร่วมกับ กรมประมง และ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสาธิตการใช้งานระบบการเชื่อมโยงข้อมูล และการใช้งานระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติ (ในระบบตรวจสอบย้อนกลับเรือธงไทย ระยะที่ 2 ) เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับและรับรองน้ำหนักสัตว์น้ำจากการชั่งจริง ณ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา   เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ Thai Flagged Catch Certification (TFCC) ของกรมประมง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing)  ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประเทศผู้ซื้อสินค้าสัตว์น้ำจากไทยและเป็นมาตรฐานสากลที่ยอมรับของสหภาพยุโรป  โดยทีมงานได้ทำการทดสอบการเรียกใช้งานและเชื่อมโยงข้อมูลแบบในเว็บเซอร์วิส (Web Services) ที่ได้ทำการปรับปรุงให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ (TFCC) เวอร์ชั่น [...]

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.