โทรศัพท์ 0-2211-7300, 0-2212-4490 อัตโนมัติ|contact@fishmarket.co.th

สหภาพ/กิจการสัมพันธ์

Home/ข่าวกิจกรรม/สหภาพ/กิจการสัมพันธ์

สหภาพ | labour union

อสป. จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุพนักงานองค์การสะพานปลา ประจำปี 2562

By |2019-09-26T11:29:14+07:00กันยายน 26th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, สหภาพ/กิจการสัมพันธ์|

วันที่ 19 กันยายน 2562 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ผู้บริหาร และพนักงาน อสป. จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุพนักงานองค์การสะพานปลา ประจำปี 2562 เพื่อแสดงกตเวทิตาจิตให้กับผู้เกษียณ ทั้ง 6 ท่าน ณ ห้อง Riverside Ballroom โรงแรม ออคิด เชอราตัน สี่พระยา เจริญกรุง กรุงเทพฯ และวันที่ 20 กันยายน 2562 ได้ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณ ผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

เปิดโครงการอบรมชีวอนามัยแนวทางป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในการทำงาน หลักสูตร “การป้องกันอัคคีภัย และการหนีไฟ อย่างถูกวิธี”

By |2019-01-11T11:03:33+07:00ธันวาคม 21st, 2561|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, สหภาพ/กิจการสัมพันธ์|

วันที่ 21 ธันวาคม  2561 เวลา 08.30 น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พ.จ.ต.เทวัญ ธนมาลารัตน์ รองผู้อำนวยการ ด้านบริหาร นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการ ด้านสะพานปลาและท่าเรือประมง  นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์  รองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนากิจการประมง ร่วมเปิดโครงการอบรมชีวอนามัยแนวทางป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในการทำงาน หลักสูตร “การป้องกันอัคคีภัย และการหนีไฟ อย่างถูกวิธี” โดยมีพนักงานองค์การสะพานปลาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมอบรมจำนวน 41 คน  ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวสาหกิจองค์การสะพานปลา ชั้น 2  สำนักงานสะพานปลากรุงเทพ    เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม     มีความเข้าใจ  ทักษะ  ปฏิภาณไหวพริบ  ในการปฏิบัติตน เพื่อรองรับภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งในพื้นที่สำนักงานและในพื้นที่ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และเสริมสร้างหลักการดูแลรักษาความปลอดภัยในการทำงาน  ตระหนักถึงความเสี่ยงและการสูญเสียในอุบัติภัย  จึงถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย แนวทางป้องกันอัคคีภัย     ภัยพิบัติ  โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงยานนาวา กองปฎิบัติการดับเพลิง 1 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพ  มาเป็นวิทยากร  การฝึกอบรมวันนี้จึงมุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  [...]

ยี่ยมชมศึกษาวิถีชุมชนบ้านจอมแจ้ง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่าง

By |2019-01-10T13:56:42+07:00ธันวาคม 14th, 2561|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, สหภาพ/กิจการสัมพันธ์|

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 องค์การสะพานปลา  โดยนายศุภชัย  ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง พร้อมคณะฯ  เยี่ยมชมศึกษาวิถีชุมชนบ้านจอมแจ้ง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่าง เมืองน่าอยู่ของโลก สัมผัสวิถีชีวิตชนบทไทย - ลาว  ชมธรรมชาติเย็นฉ่ำริมฝั่งโขง ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงวิถีชุมชนบ้านจอมแจ้ง  จังหวัดหนองคาย

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.