โทรศัพท์ 0-2211-7300, 0-2212-4490 อัตโนมัติ|contact@fishmarket.co.th

Monthly Archives: มกราคม 2562

Home/2019/มกราคม

งานเลี้ยงขอบคุณหน่วยงานที่ร่วมกันสนับสนุนการแก้ปัญหาประมงไอยูยู

By |2019-01-29T08:49:24+07:00มกราคม 29th, 2562|Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 19.00 น. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานเลี้ยงขอบคุณหน่วยงานที่ร่วมกันสนับสนุนการแก้ปัญหาประมงไอยูยูจนประสบความสำเร็จและได้รับใบเขียว โดยองค์การสะพานปลานับเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่ร่วมผลักดันการสนับสนุนแก้ปัญหาไอยูยู ในการนี้ ผศ.มานพ กาญจณบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลาเข้าร่วมงานเลี้ยงดังกล่าว ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพ

เร่ง! ดำเนินโครงการปรับปรุงยกระดับพื้นโรงคลุมและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ สะพานปลาสมุทรสาคร

By |2019-01-29T08:50:15+07:00มกราคม 29th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 25 มกราคม 2562 นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์  รองผู้อำนวนการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง  นายชัยยุทธ  ถมกระจ่าง ผู้อำนวยการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1 นายชาญชัย  โชติชูทิพย์ สถาปิก 7  ได้เดินทางไปสะพานปลาสมุทรสาคร เพื่อเร่งรัดการดำเนินโครงการปรับปรุงยกระดับพื้นโรงคลุมและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ สะพานปลาสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ. เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อให้สามารถดำเนินงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในสัญญา พร้อมทั้งได้เข้าร่วมตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้า – ออก (PIPO)  เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมายร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก อันจะนำไปสู่การเพิ่มการควบคุม เฝ้าระวัง และติดตามเรือประมงที่ออกทำการประมงอย่างมีประสิทธิภาพ  ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบกิจการแพปลา บริเวณรอบๆสะพานปลาสมุทรสาครอีกด้วย

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงไตรมาสที่ 1

By |2019-01-25T11:14:20+07:00มกราคม 25th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผอ.องค์การสะพานปลา  เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงไตรมาสที่ 1 และการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานด้านระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ  พร้อมด้วยนายศุภชัย ดาวัลย์ รองผอ. ด้านสะพานปลาและท่าเรือประมง และหัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสหภาพองค์การสะพานปลา    ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลการดำเนินงานของอสป. ในไตรมาสที่ 1 ของปี งบประมาณ 2562  ในระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2562 และมีประเด็นหารือที่สำคัญคือนโยบายในการแก้ไขปัญหารการทำประมง IUU  การดำเนินการติดตั้งเครื่องชั่งอัตโนมัติขึ้นที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 8 แห่ง และการเตรียมแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว

องค์การสะพานปลา (อสป.)ครบรอบ 66 ปี

By |2019-01-22T13:46:31+07:00มกราคม 22nd, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 21 มกราคม 2562  เวลา 08.30 น.  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผอ.องค์การสะพานปลา  พร้อมด้วย พ.จ.ต.เทวัญ ธนมาลารัตน์  รองผอ.ด้านบริหาร นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผอ. ด้านสะพานปลาและท่าเรือประมง นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผอ.  ด้านพัฒนากิจการประมงพร้อมด้วยผู้บริหาร  และพนักงานให้การต้อนรับ   ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับองค์การสะพานปลา (อสป.) เนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปี  ณ สำนักงานองค์การสะพานปลา

พิธีส่งมอบปลากระป๋องพระราชทาน โครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

By |2019-01-22T13:43:12+07:00มกราคม 21st, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

นายชวลิต ชูขจร  ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา(อสป.) เป็นประธานในพิธีส่งมอบปลากระป๋องพระราชทานให้แก่ ผู้แทนทัพเรือภาคที่ 1 และปล่อยขบวนรถลำเลียงปลากระป๋อง ในวันจันทร์ที่  21  มกราคม  2562 ณ สำนักงานองค์การสะพานปลา เพื่อนำส่งมอบให้แก่สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ก่อนนำไปมอบให้แก่เยาวชนในสถานศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ ในการนี้ ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผอ.อสป. กล่าวว่า สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงในภูมิภาคได้ประสานงานกับผู้ประกอบการประมงร่วมบริจาคอาหารทะเลและปลากระป๋องผ่านท่าเทียบเรือประมง  ซึ่งในปีนี้ อสป. ได้น้อมเกล้าถวายปลากระป๋อง จำนวน 10,000 กระป๋อง ตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน แก่โครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ ป้องกันการเกิดโรคขาดสารไอโอดีนที่มักพบมากในกลุ่มเยาวชนทางภาคเหนือและพื้นที่ห่างฝั่ง เนื่องจาก  ปลาทะเลมีสารอาหารโปรตีน  แคลเซียม และไอโอดีนสูง

งาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

By |2019-01-17T08:51:11+07:00มกราคม 15th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม|

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยพนักงานองค์การสะพานปลา ได้เข้าร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม    โดยผู้เข้าร่วมงานร่วมกันแต่งกายชุดไทยย้อนยุคมาเที่ยวชมงานเพื่อชมความงดงามอลังการของพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ พระที่นั่งกลางน้ำในพระราชวังบางปะอิน และเรือพระที่นั่งจำลองที่ครั้งนี้จัดแสดงถึง 4 ลำ ได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ร่วมด้วยเรือสำเภาสมัยรัชกาลที่ 3 สะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขณะเปิดให้เรือใหญ่แล่นผ่าน ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ ที่คลองรังสิต ตั้งอยู่กลางพระลานพระราช วังดุสิต รายล้อมไปด้วยดอกไม้สวยงามนานาพรรณ

สาธิตการใช้งานระบบการเชื่อมโยงข้อมูล และการใช้งานระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติ

By |2019-01-18T08:49:07+07:00มกราคม 14th, 2562|Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

วันที่ 14 มกราคม 2562 ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผอ.องค์การสะพานปลา (อสป.) พร้อมด้วยนายศุภชัย ดาวัลย์ รองผอ.ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง นายชัยยุทธ ถมกระจ่าง ผู้อำนวยการฝ่ายฯ ร่วมกับ กรมประมง และ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสาธิตการใช้งานระบบการเชื่อมโยงข้อมูล และการใช้งานระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติ (ในระบบตรวจสอบย้อนกลับเรือธงไทย ระยะที่ 2 ) เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับและรับรองน้ำหนักสัตว์น้ำจากการชั่งจริง ณ สะพานปลาสมุทรสาคร   เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ Thai Flagged Catch Certification (TFCC) ของกรมประมง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing)  ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประเทศผู้ซื้อสินค้าสัตว์น้ำจากไทยและเป็นมาตรฐานสากลที่ยอมรับของสหภาพยุโรป  อีกทั้ง ยังเป็นส่วนสำคัญการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีใช้อย่างยั่งยืน   โดยทีมงานได้ทำการทดสอบการเรียกใช้งานและเชื่อมโยงข้อมูลแบบในเว็บเซอร์วิส (Web Services) ที่ได้ทำการปรับปรุงให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ (TFCC) เวอร์ชั่น 2 [...]

ประชุมคณะทำงานจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนาองค์การสะพานปลา ครบรอบ 66 ปี

By |2019-01-11T15:54:31+07:00มกราคม 11th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา  11:00  น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผอ.องค์การสะพานปลา เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนาองค์การสะพานปลา ครบรอบ 66 ปี ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยนายศุภชัย ดาวัลย์ รองผอ.ด้านสะพานปลาและท่าเรือประมง, นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์   รองผอ.ด้านพัฒนากิจการประมง, ที่ปรึกษา อสป. และคณะทำงานฯ เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันสถาปนา อสป. ซึ่งจะจัดขึ้นภายในวันที่ 21 มกราคม 2562 นี้

เข้าร่วมแถลงข่าว บทบาทหน้าที่สินค้าเกษตรและสินค้าประมง ปี 2019

By |2019-01-11T13:53:15+07:00มกราคม 9th, 2562|Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยนายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนากิจการประมง เข้าร่วมแถลงข่าว หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กับ บทบาทหน้าที่สินค้าเกษตรและสินค้าประมง ปี 2019  โดยมี ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์  รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการสายงานธุรกิจเกษตรและอาหาร   ดร.ผณิศวร  ชำนาญเวช นายกกิตติคุณ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และประธานคณะกรรมการธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  ดร.ชนินทร์  ชลิศราพงศ์  นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย  คุณวิศิษฐ์  ลิ้มลือชา  นายกสมาคมผู้ผลิตาหารสำเร็จรูป เป็นผู้แถลงข่าวดังกล่าว  ณ ห้องไบค์ ชั้น 5 โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

การประชุมผู้บริหารองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 1/2562

By |2019-01-10T11:03:55+07:00มกราคม 7th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 7  มกราคม 2562  เวลา 13.30 น.  ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 1/2562  เพื่อทบทวนภารกิจและติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 พร้อมด้วย พ.จ.ต.เทวัญ ธนมาลารัตน์ รองผู้อำนวยการ ด้านบริหาร นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการ ด้านสะพานปลาและท่าเรือประมง  นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์  รองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนากิจการประมง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว  โดยที่ประชุมได้หารือ และแสดงความคิดเห็นการวิเคราะห์ปัญหาในด้านต่างๆ  ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การสะพานปลา

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.