โทรศัพท์ 0-2211-7300, 0-2212-4490 อัตโนมัติ|contact@fishmarket.co.th

Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2562

Home/2019/กุมภาพันธ์

เร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ และมอบนโยบาย

By |2019-02-20T10:45:33+07:00กุมภาพันธ์ 20th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 13.30 น.  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผอ.องค์การสะพานปลา (อสป.) เป็นประธานการประชุมพนักงานทร. สงขลา  พร้อมด้วยนายศุภชัย ดาวัลย์   รองผอ. ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง นายชัยยุทธ ถมกระจ่าง ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1 เพื่อเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ  และมอบนโยบาย  โดยมีหัวหน้าสำนักงานและพนักงานทร. สงขลา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง  ณ ห้องประชุมสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา

รับฟังข้อเสนอแนะจากสมาคมประมงสงขลา

By |2019-02-20T10:39:46+07:00กุมภาพันธ์ 20th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น.  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผอ.องค์การสะพานปลา (อสป.) พร้อมด้วยนายศุภชัย ดาวัลย์ รองผอ.ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง นายชัยยุทธ ถมกระจ่าง ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1 ประชุมหารือร่วมกับ สมาคมประมงสงขลา เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงซ่อมแซมโรงคุลมเล็กของท่าเทียบเรือประมงสงขลา  ซึ่งได้รับฟังข้อเสนอแนะจากสมาคมประมงสงขลาด้วยกัน 3 ข้อหลักๆ คือ 1. การต่อเติมโรงคลุมเล็กให้ได้มาตรฐาน  2. ให้ทำประชามติ ก่อนทีจะมีการเข้าไปปรับปรุงโรงคลุมเล็ก  3. อยากให้มีสมาชิกของสมาคมประมงสงขลา ร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการในการประชุมแต่ละครั้ง และอยากเห็นถึงแปลนแบบสร้างโรงคลุมเล็กด้วย  นอกจากนี้ ยังพูดถึงโรงคลุมใหญ่  อยากให้มีขั้นตอนการเคลียร์พื้นที่ เพราะการกั้นไม่ให้นำรถเข้าไป ทำให้เสียเวลาในการขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือไปที่รถ

ร่วมสาธิตการใช้งานระบบการเชื่อมโยงข้อมูล และการใช้งานระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติ (ในระบบตรวจสอบย้อนกลับเรือธงไทย ระยะที่ 2 )

By |2019-02-20T10:29:32+07:00กุมภาพันธ์ 20th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 09.30 น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผอ.องค์การสะพานปลา (อสป.) พร้อมด้วยนายศุภชัย ดาวัลย์ รองผอ.ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง นายชัยยุทธ ถมกระจ่าง ผู้อำนวยการฝ่ายฯ ร่วมกับ กรมประมง และ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสาธิตการใช้งานระบบการเชื่อมโยงข้อมูล และการใช้งานระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติ (ในระบบตรวจสอบย้อนกลับเรือธงไทย ระยะที่ 2 ) เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับและรับรองน้ำหนักสัตว์น้ำจากการชั่งจริง ณ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา   เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ Thai Flagged Catch Certification (TFCC) ของกรมประมง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing)  ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประเทศผู้ซื้อสินค้าสัตว์น้ำจากไทยและเป็นมาตรฐานสากลที่ยอมรับของสหภาพยุโรป  โดยทีมงานได้ทำการทดสอบการเรียกใช้งานและเชื่อมโยงข้อมูลแบบในเว็บเซอร์วิส (Web Services) ที่ได้ทำการปรับปรุงให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ (TFCC) เวอร์ชั่น [...]

การประชุมผู้บริหาร  อสป.  ครั้งที่  3/2562

By |2019-02-20T10:17:30+07:00กุมภาพันธ์ 20th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่  7  กุมภาพันธ์  2562  เวลา  13.30  น.  ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผอ.องค์การสะพานปลา  เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร  อสป.  ครั้งที่  3/2562  พร้อมด้วย  พ.จ.ต.เทวัญ  ธนมาลารัตน์  รอง ผอ. ด้านบริหาร  นายศุภชัย  ดาวัลย์  รอง ผอ.ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง  นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์   รอง ผอ.ด้านพัฒนากิจการประมง  เพื่อเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ  อาทิ  เรื่อง  การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปี  2561  ของคณะกรรมการตรวจสอบ  การดำเนินโครงการอบรมหลักสูตร  “ให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน”  การรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี  2562  การพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา  การพัฒนาพื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการ  ร่วมกับ ปตท. จำกัด  (มหาชน)  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการสินเชื่อ  การดำเนินงานด้านส่งเสริมการประมง  ด้านบริหารโครงการพิเศษ  ด้านวิจัยและพัฒนา  ความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2562 ของฝ่าย [...]

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 76 ปี

By |2019-02-06T15:43:16+07:00กุมภาพันธ์ 6th, 2562|Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผอ.องค์การสะพานปลา นายอุกฤษณ์  มนูจันทรัถกรรมการองค์การสะพานปลา  และนายวสันต์ชัย  ใจน้อย  ปฎิบัติการแทนหัวหน้าสำนักยุทธศาสตร์  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 76 ปี ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน  กรุงเทพฯ

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน

By |2019-02-06T15:36:33+07:00กุมภาพันธ์ 6th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม|

วันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2562  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผอ.องค์การสะพานปลา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน    พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการทั้ง 3 ด้าน และพนักงานในส่วนกลางและส่วนภมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้  ทำความเข้าใจปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น  เพื่อเป็นการส่งเสริมยกระดับสังคม   ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  ณ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  สำนักงาน ป.ป.ช.   ซึ่งในยุคปัจจุบันนั้นไม่ได้เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง  หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง  แต่เป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องร่วมกันสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม  เพราะเมื่อเราสามารถทำให้สังคมของเราเป็นสังคมคุณธรรมได้แล้ว  สังคมก็จะเป็นสังคมที่ดีงามอันจะส่งผลให้องค์กรเกิดความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชนที่ได้เข้ามาใช้บริการในหน่วยงานต่อไป [...]

วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

By |2019-02-06T15:33:42+07:00กุมภาพันธ์ 6th, 2562|Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวเด่น|

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 15.30 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ข้าราชการ  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเฝ้าฯ รับเสด็จ สำหรับการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 กำหนดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช     โดยหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติศาสตร์พระราชา      ตามรอยพ่อ นิทรรศการโครงการเกษตรอทิตยาทร นิทรรศการของ นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 15 หน่วยงาน แสดงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านต่างๆ และนิทรรศการทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน [...]

หารือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

By |2019-02-06T15:25:02+07:00กุมภาพันธ์ 6th, 2562|Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 31 มกราคม 2562  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผอ.องค์การสะพานปลา นายอมรศักดิ์ พันุรักษ์ รผอ. ด้านพัฒนากิจการประมง พร้อมด้วยนายร่มไทร จินตกานนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทีมงานจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท IBM ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนผู้แทนกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่  เข้าพบนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมีแนวคิดในการจัดสร้างห้องเย็นอัจฉริยะ (สมาร์ทคูลลิ่ง) โครงการนำร่อง (Pilot Project) ขนาด 300 – 1000 ตัน ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปลา) ที่ปัจจุบันในพื้นที่ไม่มีห้องเย็นขนาดใหญ่สำหรับเก็บผลผลิต ประกอบกับเกษตรกรประสบปัญหาด้านโลจิสติกส์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนและคุณภาพของผลผลิต ในการนี้ ผลของการหารือเบื้องต้นปรากฎ คือ 1. มอบหมายผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาและทีมงานจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดทำร่าง MOU และรายละเอียดกระบวนการทำงานของแผนการจัดสร้างห้องเย็นอัจฉริยะ 2. [...]

อนาคตไทย อนาคตเรา : Our Country Our Future

By |2019-02-06T15:18:35+07:00กุมภาพันธ์ 6th, 2562|Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 30 มกราคม  2562  พันจ่าตรี เทวัญ ธนมาลารัตน์  รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร ร่วมงานมหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยอดยุทธศาสตร์ชาติ “อนาคตไทย อนาคตเรา : Our Country Our Future”  โดยมีพลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมแสดงปาฐกถาพิเศษ ณ คอนเวนชั่นฮอลล์  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  เซ็นทรัลเวิลด

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.