โทรศัพท์ 0-2211-7300, 0-2212-4490 อัตโนมัติ|contact@fishmarket.co.th

Monthly Archives: กันยายน 2562

Home/2019/กันยายน

เตรียมความพร้อมด้านเอกสาร ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. …. และเรื่องการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพเป็นศูนย์กลางตลาดสินค้าสตว์น้ำเทียบเท่าต่างประเทศ

By |2019-09-26T11:27:44+07:00กันยายน 26th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร|

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ผออ. มอบหมายให้ รผอ.บร. และ สนอ.กฏหมายเข้าพบ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมต.ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. .... และเรื่องการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพเป็นศูนย์กลางตลาดสินค้าสตว์น้ำเทียบเท่าต่างประเทศ ณ ห้องประชุมที่กระทรวงเกษตรและสหกร

อสป. จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุพนักงานองค์การสะพานปลา ประจำปี 2562

By |2019-09-26T11:29:14+07:00กันยายน 26th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, สหภาพ|

วันที่ 19 กันยายน 2562 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ผู้บริหาร และพนักงาน อสป. จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุพนักงานองค์การสะพานปลา ประจำปี 2562 เพื่อแสดงกตเวทิตาจิตให้กับผู้เกษียณ ทั้ง 6 ท่าน ณ ห้อง Riverside Ballroom โรงแรม ออคิด เชอราตัน สี่พระยา เจริญกรุง กรุงเทพฯ และวันที่ 20 กันยายน 2562 ได้ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณ ผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

วันคล้ายวันสถาปนา ธอส. ครบรอบ 66 ปี ร่วมกิจกรรมออกบูธจัดเลี้ยงอาหารทะเลแปรรูป

By |2019-09-26T11:28:11+07:00กันยายน 26th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

วันที่ 24 กันยายน 2562 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) คณะผู้บริหาร และพนักงาน อสป. ร่วมแสดงความยินดีกับ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ธอส. ครบรอบ 66 ปี ในการนี้ อสป. มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หลังจากนั้นร่วมกิจกรรมออกบูธจัดเลี้ยงอาหารทะเลแปรรูป ได้แก่ ปูอัด ลูกชิ้น และทอดมัน ณ บริเวณหน้าอาคาร สำนักงานใหญ่ ธอส. กรุงเทพฯ [...]

การสัมมนา เรื่อง ระเบียบองค์การสะพานปลาว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดหาผลประโยชน์ที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

By |2019-09-26T11:24:38+07:00กันยายน 26th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม|

วันที่ 18-19 กันยายน 2562 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง ระเบียบองค์การสะพานปลาว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดหาผลประโยชน์ที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง โดยมี นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการ อสป. ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง กล่าวรายงาน ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.สุภชัย เจริญอินทร์ หัวหน้าแผนกระเบียบวินัย นายโสภณ ประภานุกิต ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง1 และนายชัยยุทธ ถมกระจ่าง ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง2 เป็นผู้ให้แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบองค์การสะพานปลาว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดหาผลประโยชน์ที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสะพานปลา สำนักงานสะพานปลากรุงเทพ

โครงการฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงาน หลักสูตร “ การพัฒนาบุคลากร สู่องค์กรดิจิทัล ”

By |2019-09-26T11:05:56+07:00กันยายน 26th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม|

วันที่ 17 กันยายน 2562 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงาน หลักสูตร “ การพัฒนาบุคลากร สู่องค์กรดิจิทัล ” โดยมี รองผู้อำนวยการ อสป. ทั้ง 3 ด้าน ผู้อำนวยการฝ่าย หัวหน้าสำนักงาน และพนักงาน อสป.เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว ในการนี้ ดร.สมิทธ ดารากร ณ อยุธยา เป็นผู้ให้การบรรยายเรื่องการเปลี่ยนถ่ายองค์กรสู่ดิจิทัล หลังจากนั้นผู้บริหารและพนักงาน ร่วมแสดงความคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานระบบเครื่องชั่ง อัตโนมัติ โดย ศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ ณ ห้อง Ballroom C ชั้น 2 โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ แขวงเสนานิคม เขตจุจักร กรุงเทพฯ [...]

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการซื้อขายและขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำสะพานปลากรุงเทพ

By |2019-09-26T11:00:11+07:00กันยายน 26th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 24.00 น. นางสาวทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( นายประภัตร โพธสุธน ) และคณะ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการซื้อขายและขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำสะพานปลากรุงเทพ โดยมี นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลา และท่าเทียบเรือประมง นายโสภณ ประภานุกิต ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1 รวมทั้งพนักงานองค์การสะพานปลาให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสะพานปลากรุงเทพ

อสป. เร่งดำเนินโครงการตลาด องค์การสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงตราด และโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงตราด เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

By |2019-09-26T10:57:53+07:00กันยายน 26th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) นายจุมพล  สงวนสิน อดีตอธิบดีกรมประมง นางสมรัก บุษปธำรง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ พร้อมคณะ เข้าพบนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมทั้งประมงจังหวัด สหกรณ์จังหวัด และหัวหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดตราด เพื่อร่วมหารือในการจัดทำโครงการตลาดองค์การสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงตราด และโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงตราด     หลังจากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมท่าเทียบเรือประมงตราด ร่วมประชุมหารือกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน จำกัด ผู้แทนสมาคมการประมงจังหวัดตราด เพื่อหาแนวทางการจัดตลาดสินค้าสัตว์น้ำที่บริเวณท่าเทียบเรือประมงตราดขององค์การสะพานปลาในรูปแบบของตลาดนัด เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ซึ่งทุกภาคส่วนให้การสนับสนุน ในโครงการดังกล่าวณ สำนักงานประมงจังหวัดตราด

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพัฒนาตลาดสินค้าสัตว์น้ำคุณภาพท่าเทียบเรือประมงหัวหิน

By |2019-09-10T14:16:50+07:00กันยายน 10th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 8 กันยายน 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพัฒนาตลาดสินค้าสัตว์น้ำคุณภาพท่าเทียบเรือประมงหัวหิน เพื่อพัฒนาตลาดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยมีนายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ กรรมการองค์การสะพานปลา ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงหัวหิน และเจ้าหน้าที่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคัรีขันธ์

อสป. เร่งดำเนินโครงการตลาด องค์การสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงตราด และโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงตราด เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

By |2019-09-10T11:44:44+07:00กันยายน 10th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) นายจุมพล สงวนสิน อดีตอธิบดีกรมประมง นางสมรัก บุษปธำรง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและ โครงการพิเศษ พร้อมคณะ เข้าพบนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมทั้ง ประมงจังหวัด สหกรณ์จังหวัด และหัวหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดตราด เพื่อร่วม หารือในการจัดทำโครงการตลาดองค์การสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงตราด และโครงการพัฒนา ท่าเทียบเรือประมงตราด หลังจากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมท่าเทียบเรือประมงตราด ร่วมประชุมหารือกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้ง ตราดยั่งยืน จำกัด ผู้แทนสมาคมการประมงจังหวัดตราด เพื่อหาแนวทางการจัดตลาดสินค้าสัตว์น้ำ ที่บริเวณท่าเทียบเรือประมงตราดขององค์การสะพานปลาในรูปแบบของตลาดนัด เป็นการสร้างรายได้ ให้กับชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ซึ่งทุกภาคส่วนให้การสนับสนุน ในโครงการดังกล่าว ณ สำนักงานประมงจังหวัดตราด

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.