โทรศัพท์ 0-2211-7300, 0-2212-4490 อัตโนมัติ|contact@fishmarket.co.th

Monthly Archives: พฤศจิกายน 2562

Home/2019/พฤศจิกายน

สัมภาษณ์โครงการวิจัยเรื่อง “การจัดทำบัญชีประชาชาติด้านเศรษฐกิจทางทะเลและชายฝั่งสำหรับประเทศไทย”

By |2019-11-25T11:28:06+07:00พฤศจิกายน 25th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 พันจ่าตรี เทวัญ ธนมาลารัตน์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) พร้อมคณะติดตาม เพื่อสัมภาษณ์โครงการวิจัยเรื่อง “การจัดทำบัญชีประชาชาติด้านเศรษฐกิจทางทะเลและชายฝั่งสำหรับประเทศไทย” หลังจากนั้นร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำวิจัย ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การสะพานปลาองค์การสะพานปลา

หารือร่วมกันเตรียมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต

By |2019-11-25T11:24:42+07:00พฤศจิกายน 25th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562  เวลา 13.00 น.  ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการ อสป. และคณะฯ พร้อมด้วย ดร.พันศักดิ์ ศรีพยัคฆเศวต ผู้ช่วยที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี สำรวจพื้นที่โดยรอบในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ทางกายภาพภาคพื้นดิน รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต  และหารือร่วมกันเตรียมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต

อสป.และคณะ ลงพื้นที่่จังหวัดภูเก็ต

By |2019-11-25T09:07:00+07:00พฤศจิกายน 25th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) และคณะ ลงพื้นที่่จังหวัดภูเก็ต เพื่อเข้าพบ พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ในข้อหารือราชการหลายประเด็น ซึ่งทัพเรือภาคที่ 3  มีพื้นที่รับผิดชอบบริเวณชายฝั่งจังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล รวม 6 จังหวัด กองทัพเรือยังมีอีกหนึ่งภารกิจที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นคือ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO) โดยมีการบูรณาการร่วมกัน 3 หน่วยงาน กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า และกรมประมง  และหารือในประเด็นของ IUU Fishing เรือประมงผิดกฎหมายตาม พรก. การประมง พบว่ามีเรือประมงที่ถูกตรึงพังงาอยู่ในพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต  จากนั้น องค์การสะพานปลา ได้ร่วมการสำรวจพื้นที่ทั้งหมดของทร.ภูเก็ต โดยพาหนะฮิลิคอปเตอร์ กองทัพเรือ เพื่อสำรวจพื้นท่าเทียบเรือภูเก็ตของ อสป. ที่ป่าโกงกาง [...]

อสป.ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนกิจกรรมการกุศลแก่ ศิริราชมูลนิธิ เพื่อ “สร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา”

By |2019-11-19T15:21:09+07:00พฤศจิกายน 19th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา    พร้อมผู้บริหาร  และพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ป.ป.ช. ครบรอบ 20 ปี  ในการนี้ อสป.ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนกิจกรรมการกุศลแก่ ศิริราชมูลนิธิ เพื่อ “สร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา” ณ สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี [...]

องค์การสะพานปลา (อสป.) ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

By |2019-11-19T15:17:35+07:00พฤศจิกายน 19th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม|

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562  นายวงศ์พิทวัส โชคชัยวิชิตกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร และพนักงานองค์การสะพานปลา  เป็นผู้แทน ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562  โดยมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ [...]

พัฒนาฟื้นฟูคลองสี่ตะวันตก เขตคลองสามวา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

By |2019-11-19T15:11:09+07:00พฤศจิกายน 19th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม|

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาฟื้นฟูคลองสี่ตะวันตก      เขตคลองสามวา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ   จิตอาสากว่า 1,500 คน เข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้ ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ผู้บริหารและพนักงาน อสป. ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ณ โรงเรียน    นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร [...]

การประชุม ชี้แจง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบายและแผนการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา (Vision Meeting)

By |2019-11-19T14:58:02+07:00พฤศจิกายน 19th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่  1  พฤศจิกายน  2562  ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม ชี้แจง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบายและแผนการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา (Vision Meeting)  โดยมีผู้บริหารและพนักงาน อสป.เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในการนี้ได้เชิญอาจารย์สาคร ชนะไพฑูรย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ผลการประชุมเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบายและแผนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (Vision Meeting) และการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (ระบบประเมินผลใหม่) ปี 2563  หลังจากนั้นได้มีการร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อสังเกตหลายประเด็นที่ต้องนำมาดำเนินการภายในปี 2563  ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสะพานปลา [...]

ประชุมหารือหาเตรียมการ จัดกิจกรรมน้อมเกล้า ฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน

By |2019-11-08T13:55:12+07:00พฤศจิกายน 8th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม|

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา คณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การสะพานปลาให้การต้อนรับ นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคณะนายฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เข้าร่วมประชุมหารือหาเตรียมการ จัดกิจกรรมน้อมเกล้า ฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลโครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ปี 2563 ซึ่งทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนในกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การสะพานปลา [...]

โครงการฝึกอบรมพนักงาน หลักสูตร “ระบบติดตามอิเล็กทรอนิกส์  Job Monitoring System (JMS)  ความร่วมมือโครงการพี่เลี้ยงระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์และองค์การสะพานปลา”

By |2019-11-08T13:46:17+07:00พฤศจิกายน 8th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม|

วันที่ 28  ตุลาคม  2562  ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมพนักงาน หลักสูตร “ระบบติดตามอิเล็กทรอนิกส์  Job Monitoring System (JMS)  ความร่วมมือโครงการพี่เลี้ยงระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์และองค์การสะพานปลา” โดยมี นายสหรัฐ ไชยเผือก หัวหน้าสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และพนักงาน อสป.เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว ในการนี้ นายปราชญ์ ก้อนเพชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ เป็นผู้ให้การบรรยายเรื่อง การใช้ระบบติดตามอิเล็กทรอนิกส์ Job Monitoring System (JMS)หลังจากนั้นร่วมแสดงความคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานระบบ  ณ ห้องประชุมสหภาพท่าเทียบเรือสะพานปลา  องค์การสะพานปลา  สาทร  กรุงเทพมหานคร [...]

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.