โทรศัพท์ 0-2211-7300, 0-2212-4490 อัตโนมัติ|contact@fishmarket.co.th

Daily Archives: มกราคม 2, 2563

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และรองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาด้านบริหาร ให้การต้อนรับ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสามแยกตรอกจันทน์

By |2020-01-17T11:59:03+07:00มกราคม 2nd, 2563|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และ พ.จ.ต.เทวัญ ธนมาลารัตน์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาด้านบริหาร ให้การต้อนรับ นางศรัณย์พร ศรีวิศาลภพ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสามแยกตรอกจันทน์ นางสาวจิตราภรณ์ พัววรานุเราะห์ พนักงานฝ่ายธุรการ เข้าเยี่ยมคารวะมอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่ 2563 ณ.ห้องประชุมองค์การสะพานปลา สาทร กรุงเทพฯ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร องค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่พร้อมของที่ระลึก แก่ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

By |2020-01-02T13:38:26+07:00มกราคม 2nd, 2563|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม|

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายวงศ์พิทวัส โชคชัยวิชิตกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร องค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปขององค์การสะพานปลาและแฟลชไดร์ฟองค์การสะพานปลาเป็นของที่ระลึก แก่นางศศิธร กาหลง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนและให้ความอนุเคราะห์ติดต่อประสานงานเป็นอย่างดีเสมอมา ณ. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบของที่ระลึก แก่ ผู้อำนวยการกองวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

By |2020-01-02T13:35:40+07:00มกราคม 2nd, 2563|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม|

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายคณพล การไว หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปขององค์การสะพานปลาและแฟลชไดร์ฟองค์การสะพานปลาเป็นของที่ระลึก แก่ นาวาเอก ณรงค์ เอมดี ผู้อำนวยการกองวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์การสะพานปลาเป็นอย่างดีเสมอมา พร้อมพูดคุยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการขององค์การสะพานปลาที่กำลังจะมีขึ้น อาทิ โครงการ CSR ช่วยเหลือชาวประมงไทย ณ. กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯและสหกรณ์

หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบของที่ระลึก แก่ ผู้บังคับการสถานีการบิน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ

By |2020-01-02T11:54:10+07:00มกราคม 2nd, 2563|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม|

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายคณพล การไว หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปขององค์การสะพานปลาและแฟลชไดร์ฟองค์การสะพานปลาเป็นของที่ระลึก แก่ นาวาเอก ธเนศ ธีรชัยธัญญศักดิ์ ผู้บังคับการสถานีการบิน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์การสะพานปลาเป็นอย่างดีเสมอมา พร้อมพูดคุยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการขององค์การสะพานปลาที่กำลังจะมีขึ้น อาทิ โครงการ CSR ช่วยเหลือชาวประมงไทย ณ.กองบัญชาการกองทัพเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมคณะ เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2563

By |2020-01-02T11:51:07+07:00มกราคม 2nd, 2563|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าพบนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อมอบผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปขององค์การสะพานปลา สวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By |2020-01-02T11:47:24+07:00มกราคม 2nd, 2563|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ และนายฆนัท ครุธกูล กรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการนี้ ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ส.อ. หญิง เกิดสิริ จันทร์สิริทรัพย์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 8 รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การสะพานปลาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 134 ชั้น 3 [...]

กรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การสะพานปลา ครั้งที่ 10/2562

By |2020-01-02T11:43:31+07:00มกราคม 2nd, 2563|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ กรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การสะพานปลา ครั้งที่ 10/2562 โดยมี พ.จ.ต.เทวัญ ธนมาลารัตน์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง และคณะผู้บริหาร อสป. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 134 ชั้น 3

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) พูดคุยให้คำปรึกษาทิศทางการพัฒนาการทำงาน และให้โอวาทอวยพร

By |2020-01-02T11:41:15+07:00มกราคม 2nd, 2563|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) ให้การต้อนรับนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีตอธิบดีกรมที่ดิน สืบเนื่องปัจจุบันทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พูดคุยให้คำปรึกษาทิศทางการพัฒนาการทำงาน และให้โอวาทอวยพร ในการนี้ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาได้มอบผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปขององค์การสะพานปลา เพื่อเป็นการสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2563 แก่ นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีตอธิบดีกรมที่ดิน ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พูดคุยหารือในประเด็น จิตอาสาพระราชทาน 904

By |2020-01-02T11:38:00+07:00มกราคม 2nd, 2563|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 24 ธันวาคม 2562  เวลา 13.00 น. ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ให้การต้อนรับ  พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ   (ผบ.สปท.)   พลตรี หิรัญ ศรีสุก ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ปษ.สปท.) พันเอก เมธี ไตลังคะ นายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพไทย (นปก.ประจำ บก.ทท.) และ พันเอก ชยุตรา เสริมสุข นายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพไทย (นปก.ประจำ บก.ทท.) พูดคุยหารือในประเด็น จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อาทิ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พร้อมมอบผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปขององค์การสะพานปลา เพื่อเป็นการสวัสดีปีใหม่ ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563 แก่ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ผบ.สปท.) [...]

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.