โทรศัพท์ 0-2211-7300, 0-2212-4490 อัตโนมัติ|contact@fishmarket.co.th

ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ในไตรมาสที่ 1

///ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ในไตรมาสที่ 1

ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ในไตรมาสที่ 1

วันที่ 28 ธันวาคม  2561  ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมหารือ เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ในไตรมาสที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา ได้แก่ แผนงาน/ โครงการ  ในยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการยกระดับสุขอนามัยสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง การเพิ่มรายได้ในกิจการประมง การบริหารสินทรัพย์ และการบริหารจัดการองค์กร โดยที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไข เพื่อปรับปรุงกิจกรรม และกรอบระยะเวลาของโครงการ เพื่อบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงการดำเนินงาน ปี 2562 ของบ.ทริสคอร์ปอเรชั่น ซึ่งได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้ประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

About the Author:

Leave A Comment

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.