โทรศัพท์ 0-2211-7300, 0-2212-4490 อัตโนมัติ|contact@fishmarket.co.th

ร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

///ร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

ร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และพ.จ.ต.เทวัญ ธนมาลารัตน์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร พร้อมคณะทำงานด้านประเมินผล (อสป.) ร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ  ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จะนำมาใช้ประเมินผลการดำเนินงานของทุกรัฐวิสาหกิจ ในปี 2563 โดยให้มีการประเมินผลการดำเนินงานด้าน Core Business Enablers ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร
2) ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
3) ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
4) ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
6)การบริหารทุนมนุษย์
7) ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม
8) ด้านการตรวจสอบภายใน
เพื่อให้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริงของรัฐวิสาหกิจ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

About the Author:

Leave A Comment

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.