วันที่ 16–17 สิงหาคม 2562 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของท่าเทียบเรือประมงปัตตานี
และท่าเทียบเรือประมงสงขลา พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน โดยมี นายวีระ ศรีชัย หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี นายคำรน สุวรรณะ หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา และพนักงาน อสป. ให้การต้อนรับ