วันที่ 18-19 กันยายน 2562 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง ระเบียบองค์การสะพานปลาว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดหาผลประโยชน์ที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง โดยมี นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการ อสป. ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง กล่าวรายงาน ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.สุภชัย เจริญอินทร์ หัวหน้าแผนกระเบียบวินัย นายโสภณ ประภานุกิต ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง1 และนายชัยยุทธ ถมกระจ่าง ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง2 เป็นผู้ให้แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบองค์การสะพานปลาว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดหาผลประโยชน์ที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสะพานปลา สำนักงานสะพานปลากรุงเทพ