วันที่ 19 กันยายน 2562 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ผู้บริหาร และพนักงาน อสป. จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุพนักงานองค์การสะพานปลา ประจำปี 2562 เพื่อแสดงกตเวทิตาจิตให้กับผู้เกษียณ ทั้ง 6 ท่าน ณ ห้อง Riverside Ballroom โรงแรม ออคิด เชอราตัน สี่พระยา เจริญกรุง กรุงเทพฯ และวันที่ 20 กันยายน 2562 ได้ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณ ผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ