วันที่ 21 ตุลาคม 2562 นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาด้านพัฒนากิจการประมง (อสป.) เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 52 ปี โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว ในการนี้ อสป.ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนกิจกรรมการกุศลมูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน้ำพุ) ณ กรมส่งเสริมการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ