วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา คณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การสะพานปลาให้การต้อนรับ นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคณะนายฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เข้าร่วมประชุมหารือหาเตรียมการ จัดกิจกรรมน้อมเกล้า ฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลโครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ปี 2563 ซึ่งทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนในกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การสะพานปลา