เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพาน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา จ.ชลบุรี