วันที่ 17 ธันวาคม 2562  เวลา 15.30 น. นางสาวณัฏฐนันท์ เดชพันธุ์โกศล  หัวหน้าสำนักบริหารการตลาดและกิจกรรมสังคม เป็น ผู้แทน ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปขององค์การสะพานปลาและแฟลชไดร์ฟองค์การสะพานปลาเป็นของที่ระลึก แก่ คุณอัจฉราวรรณ์ สุวรรณสมบัติ  บรรณาธิการข่าวรายการแฟลชนิวส์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3HD    ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์การสะพานปลาเป็นอย่างดีเสมอมา   ก่อนเข้าเยี่ยมชมห้องส่งสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ช่วงเรื่องเด่นเย็นนี้ ซึ่งดำเนินรายการโดย บริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด พร้อมพูดคุยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการขององค์การสะพานปลาที่กำลังจะมีขึ้น อาทิ โครงการ CSR ช่วยเหลือชาวประมงไทย  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3HD ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ