วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวณัฏฐนันท์ เดชพันธุ์โกศล หัวหน้าสำนักบริหารการตลาดและกิจกรรมสังคม เป็นผู้แทน ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปขององค์การสะพานปลาและแฟลชไดร์ฟองค์การสะพานปลาเป็นของที่ระลึก แก่ คุณอรพิน เหตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายออนไลน์และการตลาด คุณสุรศักดิ์ พรผ่อง รองผู้อำนวยการฝ่ายขาย คุณมนตรี จอมพันธ์ บรรณาธิการข่าว และคุณศีริรัตน์ สาโพธิ์สิงห์ ผู้สื่อข่าวออนไลน์ สถานีโทรทัศน์นิวทีวี ช่อง 18  ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์การสะพานปลาเป็นอย่างดีเสมอมา ก่อนเยี่ยมชมห้องส่งสถานีโทรทัศน์นิวทีวีช่อง 18 ช่วงข่าวจัดหนัก ซึ่งดำเนินรายการโดย คุณมนตรี จอมพันธ์ พร้อมพูดคุยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการขององค์การสะพานปลาที่กำลังจะมีขึ้น อาทิ โครงการ CSR ช่วยเหลือชาวประมงไทย ณ.สถานีโทรทัศน์นิวทีวีช่อง 18 อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ