วันที่ 23 ธันวาคม 2562  เวลา 18.00 น.  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2562 โดยมี ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) พันจ่าตรี เทวัญ ธนมาลารัตน์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง และคณะผู้บริหาร ร่วมงานดังกล่าว ภายใต้แนวคิด “พลังรัฐวิสาหกิจไทย สู่มิติใหม่ด้วยดิจิทัล” เพื่อเป็นการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจที่มีความโดดเด่นในการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาองค์กรในมิติต่าง ๆ ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2562 องค์การสะพานปลาและธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้รับรางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่นด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร ประเภทชมเชย ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์