วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) ให้การต้อนรับนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีตอธิบดีกรมที่ดิน สืบเนื่องปัจจุบันทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พูดคุยให้คำปรึกษาทิศทางการพัฒนาการทำงาน และให้โอวาทอวยพร ในการนี้ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาได้มอบผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปขององค์การสะพานปลา เพื่อเป็นการสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2563 แก่ นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีตอธิบดีกรมที่ดิน ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ