โทรศัพท์ 0-2211-7300, 0-2212-4490 อัตโนมัติ|contact@fishmarket.co.th

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนงานองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 7 /2563

Home/การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนงานองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 7 /2563/

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนงานองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 7 /2563

By |2020-07-13T11:07:46+07:00กรกฎาคม 13th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนงานองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 7 /2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์การสะพานปลา เพื่อติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 องค์การสะพานปลา อาทิ รายงานผลการดำเนินงานรายครึ่งปี ประจำปีบัญชี 2563 ขององค์การสะพานปลา รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร และการจัดการองค์ความรู้ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน) ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา สาทร กรุงเทพฯ

จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านชาวประมง ภายใต้ “ FMO BRAND”

By |2020-07-08T16:01:59+07:00กรกฎาคม 8th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวพิเศษ|

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการแถลงข่าว Kick Off เปิดโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง โดยมี ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ร่วมแถลงข่าวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า องค์การสะพานปลาได้ปรับปรุงท่าเทียบเรือตลาดประมงอ่างศิลาเพื่อให้เป็น “ตลาดกลางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย” เป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ของอ่างศิลา ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใน “ concept แกะกุ้ง กินปู ดูปลา อ่างศิลา จ.ชลบุรี” และเป็นแหล่งเช็คอินอีกหนึ่งแห่ง ผู้เข้ามาใช้บริการสามารถซื้ออาหารสด และให้ปรุงเป็นสำเร็จรูปพร้อมทานได้เลย มีที่ให้นั่งรับประทาน รวมทั้งยังเน้นในเรื่องของคุณภาพ ความสด สะอาด ถูกสุขอนามัย ปลอดสารฟอร์มาลีน เราเน้นมาตรฐานความปลอดภัย เป็นหลัก คาดการว่าในช่วงต้นฤดูหนาวจะเปิดให้บริการอย่างสมบบูรณ์แบบ ทั้งนี้ องค์การสะพานปลา จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านชาวประมง ภายใต้ “ FMO BRAND” เพื่อสร้างสินค้าประมง ที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ ณ ห้อง 112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [...]

หารือเกี่ยวกับการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษให้กับผู้ค้าที่ตลาดอ่างศิลา

By |2020-07-08T15:58:16+07:00กรกฎาคม 8th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) และผู้บริหาร อสป. เข้าพบ นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนารัฐวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมแห่งประเทศไทย ( SME Bank) พร้อมผู้บริหารของธนาคารฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษให้กับผู้ค้าที่ตลาดอ่างศิลา โดย SME Bank จะผลักดันสนับสนุนเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ค้าด้วย นอกจากนี้ยังสนใจจะทำ CSR ร่วมกับ อสป. และความร่วมมือด้านการเงินต่อไปในอนาคต ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารสำนักงานใหญ่ SME Bank เขตพญาไท กรุงเทพฯ

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 และการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา

By |2020-07-08T15:47:50+07:00กรกฎาคม 8th, 2563|Categories: ข่าว อสป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 พ.ต.อ.อภิชาติ ม่วงศรีงาม รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 และการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา โดยมีอาจารย์สาคร ชนะไพฑูรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้วยการประชุมทางไกล Video Conference ผ่านระบบ ZOOM ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมการอบรมสัมมนาดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

ลงตรวจพื้นที่ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา

By |2020-07-08T15:48:19+07:00กรกฎาคม 8th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง เป็นประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมคณะกรรมการและผู้ควบคุมงาน ลงตรวจพื้นที่ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี เพื่อตรวจรับพัสดุ งวดที่ 1 จากผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อย ณ ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี

ลงพื้นที่ก่อสร้างตลาดอ่างศิลา

By |2020-06-29T15:55:23+07:00มิถุนายน 29th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ลงพื้นที่ก่อสร้างตลาดอ่างศิลา เพื่อตรวจความคืบหน้าของงานและแบบแปลนก่อสร้าง ให้เป็นไปตามที่ อสป. กำหนด พร้อมทั้งสั่งการให้ผู้รับเหมาเร่งงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถเปิดตลาดได้ทันในปีนี้ ณ ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี

หารือการประชาสัมพันธ์ ตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลา

By |2020-06-29T15:51:36+07:00มิถุนายน 29th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10:00 น. ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) และพนักงาน อสป. เข้าพบ นายเขมทัต พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมท. และนายนพดล ก่อนิธิ ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักข่าวไทย. อสมท. พร้อมคณะผู้บริหารของ อสมท. เพื่อหารือถึงการประชาสัมพันธ์ ตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลา จ.ชลบุรี. โดย อสมท. จะจัดทำเป็นสกู๊ปพิเศษ รวมถึงเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ และสื่อออนไลน์ ในเครือข่ายของ อสมท. ด้วย ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร ช่วงบ่าย ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการ อสป. และพนักงาน อสป. เข้าศึกษาดูงานที่โครงการตลาดฟู้ดวิลล่า ถนนราชพฤกษ์ ที่มีรูปแบบการดำเนินงานใกล้เคียงกับตลาดประมงอ่างศิลา เพื่อขอข้อมูล และคำแนะนำ มาพัฒนาปรับใช้กับการดำเนินงานขององค์การสะพานปลาต่อไป ณ ตลาดฟู้ดวิลล่า [...]

ลงตรวจพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงระนอง

By |2020-06-29T15:46:10+07:00มิถุนายน 29th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาความเสียหายโครงการปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงระนอง พร้อม พ.ต.อ.บารมี อำไพพิศ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การสะพานปลา และคณะกรรมการ ลงตรวจพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงระนอง จังหวัดระนอง เพื่อตรวจสอบพิจารณาความเสียหายโครงการปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงระนอง พร้อมทั้งพบปะพูดคุยผู้ประกอบการเกี่ยวกับสุขอนามัยบริเวณแพปลา ณ ท่าเทียบเรือประมงระนอง จังหวัดระนอง

การทบทวนตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา ประจำปี 2563 แผนปฏิบัติประจำปี 2563

By |2020-06-26T13:24:25+07:00มิถุนายน 26th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 6/ 2563 โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน (อสป.) เพื่อร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 องค์การสะพานปลา อาทิ การทบทวนตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา ประจำปี 2563 แผนปฏิบัติประจำปี 2563 องค์การสะพานปลา เป็นต้น ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ [...]

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Competency เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มุ่งสู่การจัดทำ Competency Gap ประจำปี 2563

By |2020-06-26T11:32:19+07:00มิถุนายน 26th, 2563|Categories: ข่าว อสป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร|

นที่ 19 มิถุนายน 2563 พ.ต.อ.อภิชาติ ม่วงศรีงาม รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาให้เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Competency เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มุ่งสู่การจัดทำ Competency Gap ประจำปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าร่วมการอบรม ในการนี้ อาจารย์สาคร ชนะไพฑูรย์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมดังกล่าว อาทิ อบรมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ Competency และ สอนการทำแบบประเมิน Competency Gap ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ [...]

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร 3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีแก่องค์กร