โทรศัพท์ 0-2211-7300, 0-2212-4490 อัตโนมัติ|contact@fishmarket.co.th

ติดต่อองค์กรใน

/ติดต่อองค์กรใน
ติดต่อองค์กรใน2018-08-14T13:58:25+00:00
องค์การสะพานปลา

ติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไป / เรื่องราวร้องทุกข์

149 เจริญกรุง 58 สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2211-7300,0-2212-4490 อัตโนมัติ

โทรสาร 0-2212-5899

Email : contact@fishmarket.co.th

เบอร์โทรศัพท์องค์การสะพานปลา

0-2211-7300, 0-2212-4490 อัตโนมัติ

 

หน่วยงาน                                                                                       เบอร์ต่อ

สำนักงานอำนวยการ 7110
แผนกประชาสัมพันธ์ 7101
งานเลขานุการ 7112
แผนกสารบรรณ 7113
สำนักงานตรวจสอบภายใน 6120
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 8121
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 1 5301
สำนักงานปฏิบัติการ1 5301
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ2 5302
สำนักงานปฏิบัติการ2 5320
สำนักงานสะพานปลากรุงเทพ 5311-5312
หัวหน้าสำนักงานสะพานปลากรุงเทพ 5313
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน 1505
สำนักงานบัญชี 1550
สำนักงานการเงิน/งบประมาณ 1561
แผนกรับ-จ่ายเงิน 1562
สำนักงานบริหารหนี้ 1570
สำนักงานบริหารการพัสดุ 1580
ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา 3509
สำนักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน 3590
สำนักงานติดตามและประเมินผล 3591
หัวหน้าสำนักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม 3592
สำนักงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3593
สำนักงานส่งเสริมการประมง 3594
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร 2501
แผนกการเจ้าหน้าที่/อบรม 2510
แผนกสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์/ระเบียบวินัย 2513
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2520
สำนักงานกฎหมาย 2530
หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย 2531
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ1 4801
สำนักงานสินเชื่อและธุรกิจการประมง 4810
สำนักงานพัฒนาธุรกิจทั่วไป 4820
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ2 4802
สำนักงานซื้อ-ขายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง 4850
สำนักงานรวบรวมและกระจายสินค้าสัตว์น้ำ 4860
ที่อยู่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ติดต่อ
สะพานปลากรุงเทพ เลขที่  149  ถนนเจริญกรุง  58 แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2211-7300 ต่อ 311 312 313
สะพานปลาสมุทรสาคร เลขที่  1024  ถนนวิเชียรโชฎก  ตำบลมหาชัย  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3482-0320
สะพานปลาสมุทรปราการ เลขที่ 340 หมู่ที่  6  ถนนท้ายบ้าน  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 0-2173-9051
สะพานปลานครศรีธรรมราช เลขที่ 341 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7544-4033-4
ท่าเทียบเรือประมงระนอง เลขที่ 90 หมู่ 1ถนนสะพานปลา  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
เบอร์โทรศัพท์ 077-816224
เบอร์โทรสาร  077-816223
ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน ถนนชมสินธุ์  ตำบลหัวหิน  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3251-1178
ท่าเทียบเรือประมงสงขลา2 (ท่าสะอ้าน) เลขที่ 1 ถนนท่าเทียบเรือ ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 90000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7432-4853-4, โทรสาร 0-7432-4856
ท่าเทียบเรือประมงตราด เลขที่ 426-427 หมู่ 8 ถนนชลประทาน ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง  จังหวัดตราด 23000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3951-1176
ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี เลขที่  3/1  ถนนต้นโพธิ์   ตำบลตลาดล่าง  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7727-2545 โทรสาร 077-272656
ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี หมู่ 8  ถนนนาเกลือ ตำบลบานา  อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7341-4112, 0-7341-4114 โทรสาร 0-7341-4115
ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เลขที่ 2/6 หมู่ที่  1  ถนนศรีสุทัศน์  ตำบลรัษฎา  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7661-4151-54, โทรศัพท์และโทรสาร 0-7661-4151
ท่าเทียบเรือประมงสตูล ตำบลตำมะลัง  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7472-5229
ท่าเทียบเรือประมงชุมพร เลขที่  400  หมู่ที่  8  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 86120
เบอร์โทรศัพท์ 0-7725-1122,0-7725-1066
ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส เลขที่ 300 ถนนตากใบ  ตำบลบางนาค  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 96000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7352-2162

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.