โทรศัพท์ 0-2211-7300, 0-2212-4490 อัตโนมัติ|contact@fishmarket.co.th

คณะกรรมการ

/คณะกรรมการ
คณะกรรมการ2018-11-20T14:55:38+00:00

นายชวลิต ชูขจร

ประธานกรรมการ

ประวัติและผลงาน

พลเรือเอก เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ

กรรมการ
ประวัติและผลงงาน

ดร.อดิศร พร้อมเทพ

กรรมการ
ประวัติและผลงงาน

ดร.จิราวรรณ แย้มประยูร

กรรมการ
ประวัติและผลงงาน

นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว

กรรมการ
ประวัติและผลงงาน

นายชนินทร์ ชลิศราพงศ์

กรรมการ
ประวัติและผลงงาน

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.