โทรศัพท์ 0-2211-7300, 0-2212-4490 อัตโนมัติ|contact@fishmarket.co.th

CG-CSR

/CG-CSR
CG-CSR2018-07-12T14:37:08+00:00
แผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา
แผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา
กฎบัตรคณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา 2558
กฏบัตรคณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา 2561
กฏบัตรคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขององค์การสะพานปลา พ.ศ. 2557
กฏบัตรคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขององค์การสะพานปลา พ.ศ. 2560
กฏบัตรคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขององค์การสะพานปลา พ.ศ. 2561
นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.