โทรศัพท์ 0-2211-7300, 0-2212-4490 อัตโนมัติ|contact@fishmarket.co.th
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง2019-06-05T13:38:38+00:00
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ….
ข้อกำหนด ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ว่าด้วยค่านายหน้าสำหรับผู้ประกอบกิจการแพปลาที่สะพานปลาสมุทรปราการ
ข้อกำหนด ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ว่าด้วยการกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาจังหวัดสมุทราปราการเข้าประกอบกิจการที่สะพานปลาสมุทรปราการ
ข้อกำหนด ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ว่าด้วยอัตราค่านายหน้าสำหรับผู้ประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้าสัตว์น้ำสด (สัตว์น้ำน้ำเค็ม)
ข้อกำหนด ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ว่าด้วยกำหนดวิธีการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นซึ่งสินค้าสัตว์น้ำกำหนดหน่วยของน้ำหนักสินค้าสัตว์น้ำการทำบัญชีและเอกสารเป็นภาษาไทยในสะพานปลา
ข้อกำหนด ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ว่าด้วยระเบียบและเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจการแพปลาในสะพานปลาต้องปฏิบัติ
ข้อกำหนด ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ยกเลิกข้อกำหนด ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2498) ว่าด้วยการประกอบกิจการแพปลา ประเภทสินค้าสัตว์น้ำดองเค็มหรือแห้งหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ (สัตว์น้ำเค็ม) และยกลเิกข้อกำหนดฉบับที่ 10
ข้อกำหนด ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ.2496 ว่าด้วยการกำหนดให้ผู้ประกอบการแพปลาในจังหวัดสุมทรสาครเข้าไปประกอบกิจการที่สะพานปลาสมุทราสาคร
ข้อกำหนดฉบับที่ 11 (พ.ศ.2502) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ.2496 ว่าด้วยการจอดเรือและการจราจรในสะพานปลากรุงเทพ
ข้อกำหนด ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2498) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ว่าด้วยค่านายหน้าสำหรับผู้ประกอบกิจการแพปลาประเภทสินค้าสัตว์น้ำสด (สัตว์น้ำจืด)

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.