ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา

  • 02-211-2054

  • 02-211-2833

พันจ่าตรี เทวัญ ธนมาลารัตน์

รองผู้อำนวยการด้านบริหาร

  • 02-211-7300 ต่อ 9555

  • thewan.t@fishmarket.co.th

นายศุภชัย ดาวัลย์

รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

  • 02-211-7300 ต่อ 9333

  • supachai.d@fishmarket.co.th

นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนากิจการประมง

  • 02-211-7300 ต่อ 9888

  • amornsak.p@fishmarket.co.th

ตรวจสอบภายใน

ยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง
ยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

สังกัดรองผู้อำนวยการด้านบริหาร

นายวงพิทวัส โชคชัยวิชิตกุล
นายวงพิทวัส โชคชัยวิชิตกุลผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
ยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง
ยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
พ.ต.อ. อภิชาติ ม่วงศรีงาม
พ.ต.อ. อภิชาติ ม่วงศรีงามผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา

สังกัดรองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

นายโสภณ ประภานุกิต
นายโสภณ ประภานุกิตผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1
นายชัยยุทธ ถมกระจ่าง
นายชัยยุทธ ถมกระจ่างผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 2

สังกัดรองผู้อำนวยการด้านพัฒนากิจการประมง

นายดิเรก คุโณเปการวงศ์
นายดิเรก คุโณเปการวงศ์ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อและบริหารตลาด
งานสมรัก บุษปธำรง
งานสมรัก บุษปธำรงผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ