คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

กุมภาพันธ์ 27th, 2563|0 Comments

วันที่ 11 ม.ค. 2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ว่า  “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง และคณะติดตาม เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ 2563

มกราคม 29th, 2563|0 Comments

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาให้การต้อนรับ ดร. ภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง และคณะติดตาม เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ร่วมสนับสนุนเงินรางวัล ให้แก่ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

มกราคม 29th, 2563|0 Comments

นที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น . ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ร่วมสนับสนุนเงินรางวัล ให้แก่ ดร. ทรงพล เจริญคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดยานนาวา สำหรับใช้เป็นของรางวัลให้แก่เด็กๆเนื่องในกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ

ประธานกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย และคณะติดตาม เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ 2563

มกราคม 29th, 2563|0 Comments

วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาให้การต้อนรับ นายชัยเกียรติ ห่านสัมฤทธิ์ ประธานกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย และคณะติดตาม เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจลูกค้า SMEs ส่วนภูมิภาค ธนาคารออมสิน และคณะติดตาม เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ 2563

มกราคม 29th, 2563|0 Comments

วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 11.30 น. ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาให้การต้อนรับ นาย ภิรมย์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจลูกค้า SMEs ส่วนภูมิภาค ธนาคารออมสิน และคณะติดตาม เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ 2563 พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับสินเชื่อธุรกิจและ SMEs เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจ ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ [...]

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีส่งมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน

มกราคม 29th, 2563|0 Comments

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น . ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีส่งมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน โดยมีนายฆนัท ครุธกูล กรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธาน ในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ให้กับพลเรือตรี จรัญวีร์ ญาดี รองผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 เพื่อนำไปมอบให้กับโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนำไปพระราชทานให้แก่นักเรียน และประชาชนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ภาคเหนือ ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การสะพานปลา สาทร กรุงเทพฯ [...]

อำนวยการองค์การสะพานปลา ร่วมแสดงความยินดี กับ นาย เตวิช คงดี เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 สำนักงานท่าเทียบเรือประมงหัวหิน จบหลักสูตรการฝึกอบรมจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62

มกราคม 29th, 2563|0 Comments

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ร่วมแสดงความยินดี กับ นาย เตวิช คงดี เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 สำนักงานท่าเทียบเรือประมงหัวหิน จบหลักสูตรการฝึกอบรมจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ ดำเนินการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน ถึง 24 ธันวาคม 2562 ระยะเวลารวม [...]

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมคณะ (อสป.) ให้การต้อนรับ บริษัท เปรม กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563

มกราคม 29th, 2563|0 Comments

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง และ พ.ต.อ.อภิชาติ ม่วงศรีงาม ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้การต้อนรับ นายพีรพล จันทร์ขำ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม นายนิติกุล สัตยกุศล วิศวกรรม บริษัท เปรม กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ [...]

หัวหน้าสำนักงานบริหารการตลาดและกิจกรรมสังคม เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบกระเช้าของที่ระลึก แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 HD

มกราคม 29th, 2563|0 Comments

วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. นางสาวณัฏฐนันท์ เดชพันธุ์โกศล หัวหน้าสำนักงานบริหารการตลาดและกิจกรรมสังคม เป็นผู้แทน ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปขององค์การสะพานปลาและแฟลชไดร์ฟองค์การสะพานปลาเป็นของที่ระลึก แก่ พล.ต. สงคราม ดอนนางพา (ปช.ปษ.กอญ) ประธานที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ คุณทวินันท์ คงคราญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 HD ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์การสะพานปลาเป็นอย่างดีเสมอมา พร้อมพูดคุยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการขององค์การสะพานปลาที่กำลังจะมีขึ้น อาทิ โครงการ [...]

หัวหน้าสำนักงานบริหารการตลาดและกิจกรรมสังคม เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบกระเช้าของที่ระลึก แก่ สำนักข่าวไทย บมจ.อสมท

มกราคม 29th, 2563|0 Comments

วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวณัฏฐนันท์ เดชพันธุ์โกศล หัวหน้าสำนักงานบริหารการตลาดและกิจกรรมสังคม เป็นผู้แทน ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปขององค์การสะพานปลาและแฟลชไดร์ฟองค์การสะพานปลาเป็นของที่ระลึก แก่นายณัฐพงศ์ ภัทรพงศ์ หัวหน้ากองข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวไทย บมจ.อสมท ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์การสะพานปลาเป็นอย่างดีเสมอมาก่อนเยี่ยมชมห้องส่งรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD พร้อมพูดคุยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการขององค์การสะพานปลาที่กำลังจะมีขึ้น อาทิ โครงการ CSR ช่วยเหลือชาวประมงไทย ณ. สถานีโทรทัศน์ [...]

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาพร้อมคณะ เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มกราคม 29th, 2563|0 Comments

วันที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง พ.ต.อ.อภิชาติ ม่วงศรีงาม ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา นายโสภณ ประภานุกิตผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1 และพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบกระเช้า แก่ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ บ้านเรือนไทยโพธสุธน อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่จัดงานปีใหม่ 2563ทั้งนี้นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [...]

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่วินิตย์ พุ่มพวง มารดาของคุณทัศนาพร พุ่มพวง หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง

มกราคม 29th, 2563|0 Comments

วันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 19.00 น. ดร.มณเฑียร  อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่วินิตย์ พุ่มพวง มารดาของคุณทัศนาพร พุ่มพวง หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง ซึ่งได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 และองค์การสะพานปลามอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัว พุ่มพวง ณ วัดลาดพร้าว ศาลา 1 กรุงเทพฯ [...]

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง และคณะติดตาม เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ 2563

มกราคม 29th, 2563|0 Comments

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาให้การต้อนรับ ดร. ภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง และคณะติดตาม เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ร่วมสนับสนุนเงินรางวัล ให้แก่ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

มกราคม 29th, 2563|0 Comments

นที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น . ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ร่วมสนับสนุนเงินรางวัล ให้แก่ ดร. ทรงพล เจริญคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดยานนาวา สำหรับใช้เป็นของรางวัลให้แก่เด็กๆเนื่องในกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ

ประธานกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย และคณะติดตาม เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ 2563

มกราคม 29th, 2563|0 Comments

วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาให้การต้อนรับ นายชัยเกียรติ ห่านสัมฤทธิ์ ประธานกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย และคณะติดตาม เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจลูกค้า SMEs ส่วนภูมิภาค ธนาคารออมสิน และคณะติดตาม เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ 2563

มกราคม 29th, 2563|0 Comments

วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 11.30 น. ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาให้การต้อนรับ นาย ภิรมย์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจลูกค้า SMEs ส่วนภูมิภาค ธนาคารออมสิน และคณะติดตาม เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ 2563 พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับสินเชื่อธุรกิจและ SMEs เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจ ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ [...]

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีส่งมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน

มกราคม 29th, 2563|0 Comments

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น . ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีส่งมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน โดยมีนายฆนัท ครุธกูล กรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธาน ในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ให้กับพลเรือตรี จรัญวีร์ ญาดี รองผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 เพื่อนำไปมอบให้กับโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนำไปพระราชทานให้แก่นักเรียน และประชาชนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ภาคเหนือ ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การสะพานปลา สาทร กรุงเทพฯ [...]

อำนวยการองค์การสะพานปลา ร่วมแสดงความยินดี กับ นาย เตวิช คงดี เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 สำนักงานท่าเทียบเรือประมงหัวหิน จบหลักสูตรการฝึกอบรมจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62

มกราคม 29th, 2563|0 Comments

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ร่วมแสดงความยินดี กับ นาย เตวิช คงดี เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 สำนักงานท่าเทียบเรือประมงหัวหิน จบหลักสูตรการฝึกอบรมจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ ดำเนินการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน ถึง 24 ธันวาคม 2562 ระยะเวลารวม [...]

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

กุมภาพันธ์ 27th, 2563|0 Comments

วันที่ 11 ม.ค. 2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ว่า  “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง และคณะติดตาม เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ 2563

มกราคม 29th, 2563|0 Comments

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาให้การต้อนรับ ดร. ภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง และคณะติดตาม เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ร่วมสนับสนุนเงินรางวัล ให้แก่ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

มกราคม 29th, 2563|0 Comments

นที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น . ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ร่วมสนับสนุนเงินรางวัล ให้แก่ ดร. ทรงพล เจริญคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดยานนาวา สำหรับใช้เป็นของรางวัลให้แก่เด็กๆเนื่องในกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ

ประธานกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย และคณะติดตาม เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ 2563

มกราคม 29th, 2563|0 Comments

วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาให้การต้อนรับ นายชัยเกียรติ ห่านสัมฤทธิ์ ประธานกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย และคณะติดตาม เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจลูกค้า SMEs ส่วนภูมิภาค ธนาคารออมสิน และคณะติดตาม เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ 2563

มกราคม 29th, 2563|0 Comments

วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 11.30 น. ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาให้การต้อนรับ นาย ภิรมย์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจลูกค้า SMEs ส่วนภูมิภาค ธนาคารออมสิน และคณะติดตาม เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ 2563 พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับสินเชื่อธุรกิจและ SMEs เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจ ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ [...]

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีส่งมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน

มกราคม 29th, 2563|0 Comments

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น . ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีส่งมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน โดยมีนายฆนัท ครุธกูล กรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธาน ในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ให้กับพลเรือตรี จรัญวีร์ ญาดี รองผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 เพื่อนำไปมอบให้กับโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนำไปพระราชทานให้แก่นักเรียน และประชาชนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ภาคเหนือ ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การสะพานปลา สาทร กรุงเทพฯ [...]