ประกาศ องค์การสะพานปลา เรื่อง รับสมัครพนักงาน

Your Content Goes Here

1. วิศวกรโยธา 3 ปฏิบัติงานที่ สำนักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 3 อัตรา

2. วิศวกรสิ่งแวดล้อม 3 ปฏิบัติงานที่ สำนักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 1 อัตรา

3. นักบัญชี 3 ปฏิบัติงานที่ สำนักงานแผนกงบประมาณ ฝ่ายบัญชีการเงิน จำนวน 1 อัตรา

4. ช่างก่อสร้าง 2 ปฏิบัติงานที่ สำนักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 1 อัตรา

>>ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด<<

Your Content Goes Here
Your Content Goes Here
Your Content Goes Here