คู่มือความปลอดภัยในการทางาน
สำหรับพนักงานองค์การสะพานปลา

(1 ก.ค.62)

คลิก
 • แบบตรวจสภาพเครื่องดับเพลิง อสป.  

  ดาวน์โหลด

 • แบบตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับการขนถ่าย การเคลื่อนย้าย หรือการขนส่ง 

  ดาวน์โหลด

 • แบบตรวจสอบความปลอดภัย ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง อสป.  

  ดาวน์โหลด

 • แบบบันทึกการตรวจสอบความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่วนภูมิภาค  

  ดาวน์โหลด

 • หวอไฟไหม้ ไฟฉุกเฉิน อสป.  

  ดาวน์โหลด