คลิกเพื่ออ่านทั้งหมด

วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายชวลิต ชูขจร [...]

วันที่ 20 กันยายน 2563 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) และนางสมรัก [...]

วันที่ 19 กันยายน 2563 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการ องค์การสะพานปลา (อสป.) [...]

วันที่ 18 กันยายน 2563 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา [...]

วันที่ 18 กันยายน 2563 นายฆนัท ครุธกูล ประธานอนุกรรมการด้าน CG/CSR เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา [...]

วันที่ 16 กันยายน 2563 ดร. ประยูร ดำรงชิตานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน [...]

อสป.สาร

VDOที่น่าสนใจ

ข่าวการรับสมัครงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ราคาสัตว์น้ำ
KM จัดการความรู้
มุมเผยแพร่ความรู้
ช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์
ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย

วันที่ 23 กันยายน 2563 [...]

วันที่ 20 กันยายน 2563 [...]

วันที่ 19 กันยายน 2563 [...]

วันที่ 18 กันยายน 2563 [...]

วันที่ 18 กันยายน 2563 [...]

วันที่ 16 กันยายน 2563 [...]

วันที่ 11 กันยายน 2563 [...]

วันที่ 10 กันยายน 2563 [...]

วันที่ 3 กันยายน 2563 [...]

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 [...]

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 [...]

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 [...]

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดการสมัคร