โทรศัพท์ 0-2211-7300, 0-2212-4490 อัตโนมัติ|contact@fishmarket.co.th

Monthly Archives: ธันวาคม 2562

Home/2019/ธันวาคม

องค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบกระเช้าของที่ระลึก โปรดิวเซอร์รายการเรื่องเล่าเช้านี้

By |2019-12-20T09:30:51+07:00ธันวาคม 20th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม|

วันที่ 17 ธันวาคม 2562  เวลา 08.30 น.  นางสาวณัฏฐนันท์ เดชพันธุ์โกศล หัวหน้าสำนักบริหารการตลาดและกิจกรรมสังคม เป็นผู้แทน ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปขององค์การสะพานปลาและแฟลชไดร์ฟองค์การสะพานปลาเป็นของที่ระลึก  แก่ คุณอังคณา วัฒนะมงคลศิลป์ โปรดิวเซอร์รายการเรื่องเล่าเช้านี้  และ คุณไก่ ภาษิต อภิญญาวาท   คุณไบร์ท พิชญทัฬน์ จันทร์พุฒ  ผู้ดำเนินรายการเรื่องเล่าเช้านี้   สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3HD ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์การสะพานปลาเป็นอย่างดีเสมอมา พร้อมพูดคุยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการขององค์การสะพานปลาที่กำลังจะมีขึ้น อาทิ โครงการ CSR ช่วยเหลือชาวประมงไทย  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3HD ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนงานองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 12/2562

By |2019-12-17T15:07:40+07:00ธันวาคม 17th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 16 ธันวาคม  2562 นายชวลิต  ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนงานองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 12/2562  พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารองค์การสะพานปลา เพื่อติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านพักพนักงานท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี  การให้สัตยาบันการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและขอความเห็นชอบการแต่งตั้งนายเทวินทร์ นรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กระทรงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอนุกรรมการด้านกฎหมาย และแผนปฎิบัติการประจำปี 2563 องค์การสะพานปลา (ฉบับทบทวน)  ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

องค์การสะพานปลา ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

By |2019-12-16T10:40:43+07:00ธันวาคม 16th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

วันที่ 12  ธันวาคม  2562  ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค พร้อมด้วยผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้อำนวยการองค์การสะพาน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา

By |2020-03-16T16:37:10+07:00ธันวาคม 11th, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพาน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา จ.ชลบุรี

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติ แด่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เปรม กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

By |2019-12-16T10:47:46+07:00ธันวาคม 11th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 11 ธันวาคม  2562  ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติ แด่  คุณปฏิกร พิทักษ์ฉนวน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เปรม กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการจัดทำห้องประชุมพร้อมติดตั้งจอแสดงผลการดำเนินงานของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงในสังกัดองค์การสะพานปลา ในการนี้ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา กล่าวแสดงความขอบคุณ พร้อมแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานระบบดังกล่าว  ณ  ห้องประชุมสำนักงานองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมพนักงาน เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ แก่ หัวหน้าบรรณาธิการข่าวภูมิภาค สำนักพิมพ์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

By |2019-12-11T10:03:27+07:00ธันวาคม 11th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 9 ธันวาคม 2562  เวลา 10.30 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปขององค์การสะพานปลาและแฟลชไดร์ฟองค์การสะพานปลาเป็นของที่ระลึก  แก่  คุณดำฤทธิ์  วิริยะกุล หัวหน้าบรรณาธิการข่าวภูมิภาค สำนักพิมพ์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์การสะพานปลาเป็นอย่างดีเสมอมา พร้อมพูดคุยให้ สัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการขององค์การสะพานปลาที่กำลังจะมีขึ้น อาทิ โครงการ CSR ช่วยเหลือชาวประมงไทย  ณ สำนักพิมพ์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ถนนวิภาวดี  กรุงเทพฯ

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมพนักงาน เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ  สถานีโทรทัศน์ช่องไทยรัฐทีวี 32 HD

By |2019-12-11T09:56:30+07:00ธันวาคม 11th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 9 ธันวาคม 2562   เวลา 10.00 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปขององค์การสะพานปลาและแฟลชไดร์ฟองค์การสะพานปลาเป็นของที่ระลึก  แก่ คุณแววยุลี  ลุ่มร้อย บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ  สถานีโทรทัศน์ช่องไทยรัฐทีวี 32 HD ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์การสะพานปลาเป็นอย่างดีเสมอมา พร้อมพูดคุยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการขององค์การสะพานปลาที่กำลังจะมีขึ้น อาทิ โครงการ CSR ช่วยเหลือชาวประมงไทย  ณ สถานีโทรทัศน์ช่องไทยรัฐทีวี 32 HD  ถนนวิภาวดี  กรุงเทพฯ

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่บรรณาธิการข่าวออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์

By |2019-12-11T09:52:17+07:00ธันวาคม 11th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 9 ธันวาคม 2562  เวลา 09.30  ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปขององค์การสะพานปลาและแฟลชไดร์ฟองค์การสะพานปลาเป็นของที่ระลึก  แก่ คุณณัฐพล ทองใบใหญ่  บรรณาธิการข่าวออนไลน์   ไทยรัฐออนไลน์ ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์การสะพานปลาเป็นอย่างดีเสมอมา พร้อมพูดคุยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการขององค์การสะพานปลาที่กำลังจะมีขึ้น อาทิ โครงการ CSR ช่วยเหลือชาวประมงไทย  ณ สถานีโทรทัศน์ช่องไทยรัฐทีวี 32 HD   ถนนวิภาวดี  กรุงเทพฯ

อสป. เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคม

By |2019-12-11T09:44:35+07:00ธันวาคม 11th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวเด่น|

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติและเป็นวันพ่อแห่งชาติ  ในการนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และ พ.ต.อ.อภิชาติ ม่วงศรีงาม ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นผู้แทนองค์การสะพานปลา เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบกระเช้าและของที่ระลึก บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

By |2019-12-06T10:45:55+07:00ธันวาคม 6th, 2562|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปขององค์การสะพานปลาและแฟลชไดร์ฟองค์การสะพานปลาเป็นของที่ระลึก แก่คุณฉัตรชัย ตะวันธรงค์ กรรมการผู้จัดการ คุณอรพิน งามวงษ์วาน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวางแผนสื่อประชาสัมพันธ์ คุณสาวิตรี พิมพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนสื่อประชาสัมพันธ์ และคุณกนกพรรณ ชัยชาติ ผู้จัดการฝ่ายวางแผนสื่อ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อขอบคุณที่ให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์การสะพานปลาเป็นอย่างดีเสมอมา พร้อมพูดคุยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการขององค์การสะพานปลาที่กำลังจะมีขึ้น อาทิ โครงการ CSR ช่วยเหลือชาวประมงไทย ณ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) [...]

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.