โทรศัพท์ 0-2211-7300, 0-2212-4490 อัตโนมัติ|contact@fishmarket.co.th

องค์การสะพานปลา เข้าอบรมหลักสูตร “เกษตรกรยุคใหม่ขายผ่าน E-Commerce”

Home/องค์การสะพานปลา เข้าอบรมหลักสูตร “เกษตรกรยุคใหม่ขายผ่าน E-Commerce”/

องค์การสะพานปลา เข้าอบรมหลักสูตร “เกษตรกรยุคใหม่ขายผ่าน E-Commerce”

By |2020-02-28T11:15:13+07:00กุมภาพันธ์ 28th, 2563|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม|

วันที่12-14 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา มอบหมายให้นางสาวปิยากร ชูขจร เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป 3 สำนักงานบริหารการตลาดและกิจกรรมสังคม และนางสาวจันทร์มณียา อัครนาถจีราภา เจ้าหน้าประชาสัมพันธ์ 3 แผนกประชาสัมพันธ์ สำนักงานอำนวยการ เข้าอบรมหลักสูตร “เกษตรกรยุคใหม่ขายผ่าน E-Commerce” เพื่อนำความรู้เกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์ไปใช้พัฒนาในหน่วยงานและสามารถถ่ายทอดให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องได้ ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซอยลาดพร้าว 4 กรุงเทพฯ

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานชุดใหม่องค์การสะพานปลาสามัญประจำปี 2563

By |2020-02-28T11:12:19+07:00กุมภาพันธ์ 28th, 2563|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม, สหภาพ|

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ให้เกียรติกล่าวคำปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสะพานปลา โดยมี นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง นายวงศ์พิทวัส โชคชัยวิชิตกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร นายชาญชัย โชติชูทิพย์ ประธานสหภาพแรงงานฯ พร้อมสมาชิกสหภาพร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานชุดใหม่ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสะพานปลา ในการนี้มี นายสพล สิงห์ดารา เลขาธิการสหภาพแรงงานวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยานการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานชุดใหม่ ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสะพานปลา สำนักงานสะพานปลากรุงเทพ ชั้น 2

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 77 ปี

By |2020-02-28T11:07:10+07:00กุมภาพันธ์ 28th, 2563|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม|

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 นายวสันต์ชัย ใจน้อย ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน และพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าร่วมวางพวงมาลา เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 77 ปี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

ประชุมหารือกิจกรรมติดตามการนำแผนปฎิบัติสู่การปฎิบัติ การยกระดับคะแนน ITA

By |2020-02-28T11:04:49+07:00กุมภาพันธ์ 28th, 2563|Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 27 มกราคม 2563 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) คณะผู้บริหารและพนักงาน อสป. ให้การต้อนรับ นายบุญแสง ชีระภากร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาธิบาล นางสาววรชยา สัทธยาพร ผู้อำนวยการสำนักกำกับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ และคณะติดตาม เข้าประชุมหารือกิจกรรมติดตามการนำแผนปฎิบัติสู่การปฎิบัติ การยกระดับคะแนน ITA และดำเนินงานของ ศปท. รัฐวิสาหกิจ ณ สำนักงานองค์การสะพานปลา สาทร กรุงเทพฯ

องค์การสะพานปลา เยี่ยมศึกษาดูงาน บริษัท แปซิฟิค โลจิสติกส์โปร จำกัด (มหาชัย)

By |2020-02-28T11:00:54+07:00กุมภาพันธ์ 28th, 2563|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม|

วันที่ 27มกราคม 2563 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) คณะผู้บริหารและพนักงาน อสป. เดินทางเยี่ยมศึกษาดูงาน บริษัท แปซิฟิค โลจิสติกส์โปร จำกัด (มหาชัย) และรับฟังการบรรยายพรีเซนต์โดยทาง Express เกี่ยวกับการดำเนินของกลุ่ม บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD นำโดยวิทยากร JWD นำคณะฯ เยี่ยมชมดูการทำงานของอาคาร7 (ห้องเย็นเก็บปลาทูน่า)และอาคาร 8 (ห้องเย็นระบบโรโบติกส์) กลุ่มสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง ณ บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด (มหาชัย) [...]

องค์การสะพานปลาร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบปีที่7

By |2020-02-28T10:56:35+07:00กุมภาพันธ์ 28th, 2563|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม|

วันที่ 25 มกราคม 2563 นายวงศ์พิทวัส โชคชัยวิชิตกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร เป็นผู้แทนองค์การสะพานปลาร่วมแสดงความยินดี กับนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบปีที่7 และพร้อมมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) พร้อมคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานสะพานปลาสมุทรปราการ

By |2020-02-28T10:52:46+07:00กุมภาพันธ์ 28th, 2563|Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) พร้อมคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานสะพานปลาสมุทรปราการ โดยมีนายคำรน สุวรรณะ หัวหน้าสำนักงานสะพานปลาสมุทรปราการ ให้การบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานสะพานปลาสมุทรปราการ อาทิ การจัดพื้นที่ โดยการทุบรื้ออาคารที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และมีผู้บุกรุก รวมทั้งจัดเตรียมพื้นที่ในการดำเนินงาน เพื่อรองรับการพัฒนาต่อไป ณ สำนักงานสะพานปลาสมุทรปราการ

ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างตลาดสัตว์น้ำท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา

By |2020-02-28T10:47:10+07:00กุมภาพันธ์ 28th, 2563|Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างตลาดสัตว์น้ำท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ให้แล้วเสร็จ พร้อมเปิดใช้บริการภายในเดือน เมษายน 2563 และให้ดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่แผงค้าในตลาดทั้งหมด ณ ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี

เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบกระเช้า สำนักพิมพ์เดลินิวส์

By |2020-02-28T10:44:19+07:00กุมภาพันธ์ 28th, 2563|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม|

วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวณัฏฐนันท์ เดชพันธุ์โกศล หัวหน้าสำนักงานบริหารการตลาดและกิจกรรมสังคม เป็นผู้แทน ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปขององค์การสะพานปลาและแฟลชไดร์ฟองค์การสะพานปลาเป็นของที่ระลึก แก่ คุณ สมาน พิมพ์โครต หัวหน้าข่าวเกษตร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์การสะพานปลาเป็นอย่างดีเสมอมา ก่อนเยี่ยมชมห้องส่ง รายการ Dailynews Live (เดลินิวส์ สด) พร้อมพูดคุยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการขององค์การสะพานปลาที่กำลังจะมีขึ้น อาทิ โครงการ CSR ช่วยเหลือชาวประมงไทย ณ. สำนักพิมพ์เดลินิวส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบกระเช้า ผู้อำนวยการส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

By |2020-02-28T10:32:48+07:00กุมภาพันธ์ 28th, 2563|Categories: ข่าว อสป, ข่าวกิจกรรม|

วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 11.30 น. นางสาวณัฏฐนันท์ เดชพันธุ์โกศล หัวหน้าสำนักงานบริหารการตลาดและกิจกรรมสังคม เป็นผู้แทน ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปขององค์การสะพานปลาและแฟลชไดร์ฟองค์การสะพานปลาเป็นของที่ระลึก แก่ คุณจิตติมา วุฒิวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์การสะพานปลาเป็นอย่างดีเสมอมา พร้อมพูดคุยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการขององค์การสะพานปลาที่กำลังจะมีขึ้น อาทิ โครงการ CSR ช่วยเหลือชาวประมงไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขตดินแดง กรุงเทพฯ

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.