วันที่ 4 มกราคม  2562  เวลา 19.00 น. ผศ. มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  พร้อมด้วย พ.จ.ต.เทวัญ ธนมาลารัตน์ รองผู้อำนวยการ ด้านบริหาร นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการ ด้านสะพานปลาและท่าเรือประมง  นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์  รองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนากิจการประมง  ร่วมเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ “ขอบคุณสวัสดีปีใหม่ 2562” ซึ่งมีพนักงานองค์การสะพานปลาเข้าร่วมงานดังกล่าวฯ อย่างพร้อมเพียง ณ โรงอาหารสำนักงานองค์การสะพานปลา