วันที่ 7  มกราคม 2562  เวลา 13.30 น.  ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 1/2562  เพื่อทบทวนภารกิจและติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 พร้อมด้วย พ.จ.ต.เทวัญ ธนมาลารัตน์ รองผู้อำนวยการ ด้านบริหาร นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการ ด้านสะพานปลาและท่าเรือประมง  นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์  รองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนากิจการประมง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว  โดยที่ประชุมได้หารือ และแสดงความคิดเห็นการวิเคราะห์ปัญหาในด้านต่างๆ  ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การสะพานปลา