เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. องค์การสะพานปลา โดยฝ่ายตรวจสอบภายในและสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เดินทางไปธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่  เพื่อรับมอบเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับระบบสนับสนุนการตรวจสอบ (Audit Support System : A2S) ตามการดำเนินงานในโครงการพี่เลี้ยงในปีที่ 2