วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา  11:00  น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผอ.องค์การสะพานปลา เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนาองค์การสะพานปลา ครบรอบ 66 ปี ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยนายศุภชัย ดาวัลย์ รองผอ.ด้านสะพานปลาและท่าเรือประมง, นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์   รองผอ.ด้านพัฒนากิจการประมง, ที่ปรึกษา อสป. และคณะทำงานฯ เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันสถาปนา อสป. ซึ่งจะจัดขึ้นภายในวันที่ 21 มกราคม 2562 นี้