วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยพนักงานองค์การสะพานปลา ได้เข้าร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม    โดยผู้เข้าร่วมงานร่วมกันแต่งกายชุดไทยย้อนยุคมาเที่ยวชมงานเพื่อชมความงดงามอลังการของพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ พระที่นั่งกลางน้ำในพระราชวังบางปะอิน และเรือพระที่นั่งจำลองที่ครั้งนี้จัดแสดงถึง 4 ลำ ได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ร่วมด้วยเรือสำเภาสมัยรัชกาลที่ 3 สะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขณะเปิดให้เรือใหญ่แล่นผ่าน ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ ที่คลองรังสิต ตั้งอยู่กลางพระลานพระราช วังดุสิต รายล้อมไปด้วยดอกไม้สวยงามนานาพรรณ