วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 19.00 น. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานเลี้ยงขอบคุณหน่วยงานที่ร่วมกันสนับสนุนการแก้ปัญหาประมงไอยูยูจนประสบความสำเร็จและได้รับใบเขียว โดยองค์การสะพานปลานับเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่ร่วมผลักดันการสนับสนุนแก้ปัญหาไอยูยู ในการนี้ ผศ.มานพ กาญจณบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลาเข้าร่วมงานเลี้ยงดังกล่าว ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพ