วันที่ 30 มกราคม  2562  พันจ่าตรี เทวัญ ธนมาลารัตน์  รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร ร่วมงานมหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยอดยุทธศาสตร์ชาติ “อนาคตไทย อนาคตเรา : Our Country Our Future”  โดยมีพลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมแสดงปาฐกถาพิเศษ ณ คอนเวนชั่นฮอลล์  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  เซ็นทรัลเวิลด