วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผอ.องค์การสะพานปลา นายอุกฤษณ์  มนูจันทรัถกรรมการองค์การสะพานปลา  และนายวสันต์ชัย  ใจน้อย  ปฎิบัติการแทนหัวหน้าสำนักยุทธศาสตร์  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 76 ปี ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน  กรุงเทพฯ