วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 13.30 น.  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผอ.องค์การสะพานปลา (อสป.) เป็นประธานการประชุมพนักงานทร. สงขลา  พร้อมด้วยนายศุภชัย ดาวัลย์   รองผอ. ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง นายชัยยุทธ ถมกระจ่าง ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1 เพื่อเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ  และมอบนโยบาย  โดยมีหัวหน้าสำนักงานและพนักงานทร. สงขลา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง  ณ ห้องประชุมสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา