วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายอัศวิทย์ อินทร์น้อย พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน องค์การสะพานปลา (อสป.) สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำ อสป. เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง ผอ. อสป. คนที่ 17