วันที่ 19 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 ร่วมประชุมหารือและติดตามความคืบหน้าการบริหารงานของท่าเทียบเรือประมงสงขลา 1 และท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน) โดยมีนายคำรน สุวรรณะ หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลาให้การต้อนรับ