วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง พร้อมพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 68 ปี ในการนี้ อสป. ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิวชิรพยาบาล เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ