วันที่ 16 มีนาคม 2563 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่” และมอบนโยบายการบริหารงานขององค์การสะพานปลา โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าร่วมรับฟัง แนวทางการบริหารงานขององค์การสะพานปลา ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสะพานปลา สาทร กรุงเทพฯ