นที่ 3 เมษายน 2563 นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ได้เชิญผู้ประกอบการแพปลาที่ค้าขายภายในสะพานปลากรุงเทพ เข้าร่วมประชุมเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เคอร์ฟิว ตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น. เริ่มคืน ( 3 เมษายน 2563 ) ด้วยการปรับเวลาในการขายสินค้าในตลาดซื้อขายสัตว์น้ำให้เร็วขึ้น-ช้าลง แล้วแต่ประเภทของสัตว์น้ำที่ถูกส่งมา แต่ยืนยันว่าจะไม่มีการปิดตลาดสะพานปลากรุงเทพ เพราะอาจทำให้มีคนตกงานหลายคน อีกทั้งอาจทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ โดยผู้ประกอบการแพปลาทุกคนพร้อมปฏิบัติตามมาตรการเคอร์ฟิว เพื่อช่วยสกัดการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ในการนี้ นายอนันต์ ฤทธิรุตม์ หัวหน้าสำนักงานสะพานปลากรุงเทพ ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการแพปลาและลูกจ้างที่ค้าขายบริเวณตลาดซื้อขายสัตว์น้ำสะพานปลากรุงเทพให้ใส่หน้ากากอนามัยและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสะพานปลา สาทร กรุงเทพฯ