วันที่ 10 เมษายน 2563 นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง และ นายพีรวัฒก์ ประดับวงษ์ยินดี ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ องค์การสะพานปลา เข้าพบนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารจังหวัดชลบุรี เพื่อปรึกษาหาแนวทางแก้ปัญหาโครงการพัฒนาสะพานปลาและตลาดประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี ซึ่งท่าน นายกฯ ได้สนับสนุนแนวทางการแก้ปัญหาและการพัฒนาให้ตลาดประมงอ่างศิลา ที่องค์การสะพานปลากำลังดำเนินการปรับปรุงให้เป็นตลาดปลากลางทะเลแห่งแรกของโลก ซึ่งสอดคล้องแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 ก่อนกลับได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างตลาดประมงอ่างศิลา ณ โครงการพัฒนาสะพานปลาและตลาดประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี