วันที่ 21- 22 เมษายน 2563 พ.ต.อ.บารมี อำไพพิศ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การสะพานปลา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการตลาดสินค้าสัตว์น้ำด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมพูดคุยรับฟังข้อเสนอแนะจากนายสุวัฒน์ สมะตะ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายปกรณ์ กายรัตนา หัวหน้าด่านกักสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ในการขับเคลื่อนโครงการให้เกิดความก้าวหน้า ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์