วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายฆนัท ครุธกูล ประธานอนุกรรมการด้าน CG/CSR เป็นประธานส่งมอบผลิตภัณฑ์นม ภายใต้โครงการ “สายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัย โควิด-19” เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของคนไทยให้แข็งแรงในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มอบให้แก่พนักงาน ผู้ประกอบกิจการแพปลา เกษตรกรชาวประมง ลูกจ้าง แรงงานต่างด้าว ที่เข้าร่วมในกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างความแข็งแรง ทั้งนี้ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการ องค์การสะพานปลา (อสป.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความห่วงใยให้กำลังใจกับพนักงาน ผู้ประกอบกิจการแพปลา เกษตรกรชาวประมง ลูกจ้าง แรงงานต่างด้าว ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ในครั้งนี้ให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน โดยจัดตั้งจุดคัดกรอง เข้าแถวระยะห่าง ใช้เจลล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ก่อนรับมอบผลิตภัณฑ์นม ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การสะพานปลา สาทร กรุงเทพ