วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง เป็นประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมคณะกรรมการและผู้ควบคุมงาน ลงตรวจพื้นที่ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนที่ผู้รับจ้างก่อสร้างรายใหม่จะเข้าดำเนินการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา ณ ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี